ผุด "เด็นทัลแพลตฟอร์ม" ทำฟัน

Share :
line-share-logo

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุและคนพิการในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยมีคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งการให้บริการทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอุปสรรคสำคัญ คือ การเคลื่อนย้ายร่างกายจากเก้าอี้ล้อเลื่อนไปยังเก้าอี้ทำฟัน ซึ่งมีความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้ง่าย จึงมีการทำ เด็นทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความพิการและใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนมีความสะดวกสบายมากขึ้น เมื่อจำเป็นต้องได้รับบริการทางทันตกรรม โดยสามารถเข็นเก้าอี้ล้อเลื่อนขึ้นไปบนเด็นทัลแพลตฟอร์ม ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถปรับระดับเก้าอี้ทำฟันได้ตามความต้องการและรักษาได้สะดวกยิ่งขึ้น

ด้าน ทพญ.วีรนันท์ วิชาไทย ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านทันตกรรม สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า จากการประเมินความเสี่ยงการใช้งานการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัย พบว่าเมื่อใช้เด็นทัลแพลตฟอร์มเอียงทำฟันในผู้ป่วยที่ใช้ เก้าอี้ล้อเลื่อนนั้น ไม่พบความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้งาน.

อ่านเพิ่มเติม...