พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายสวนป่าเบญจกิติ ระยะ 2-3 ณ สวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. เมื่อวันที่ 3 ส.ค. โดยสวนป่าแห่งนี้เป็นสวนที่จัดสร้างขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงการน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชาวไทย และจะช่วยให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งความสุข.