พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จในการนี้ด้วยทั้งสองพระองค์.