โฆษกฯ กรธ. ปัด เขียน รธน.กีดกันเสรีภาพศาสนา ชี้ ม.44 ช่วยลดขัดแย้ง-ทำความเข้าใจ แจง ปมคำถามพ่วงชัดเจน 24 ส.ค. ก่อนส่งศาล รธน. ตีความต้น ก.ย.นี้ ...
 
เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2559 ที่รัฐสภา นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้มาตรา 44 กำหนดมาตรการป้องกันการบิดเบือนศาสนา ว่า เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่จะทำให้คนเกิดความเข้าใจว่าประเทศนั้นไม่มีเลือกที่รักมักที่ชัง และไม่มีการเลือกปฏิบัติระหว่างศาสนาและนิกายต่างๆ ซึ่งเรื่องนี้ในร่างรัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติเอาไว้ ทั้งนี้ ในตามเจตนาของร่างรัฐธรรมนูญนั้น แม้จะเขียนให้ทำนุบำรุงศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ที่เป็นศาสนาที่คนไทยนับถือมากที่สุด แต่ก็ไม่ได้ไปเขียนกีดกันเสรีภาพของศาสนาอื่น หรือนิกายอื่น ขอยืนยันว่าคนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา และทุกศาสนาควรจะได้รับความคุ้มครองด้วย เท่าที่ตนดูมา ผู้ที่มีปัญหากับเนื้อหาตรงนี้ มักจะเป็นนักวิชาการ หรือนักการศาสนาเสียมากกว่าผู้ที่นับถือศาสนา หรือนิกายอื่นๆ

นายอุดม กล่าวถึง การพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงของ สนช. ว่า ตามมารยาทยังให้ความเห็นเรื่องนี้ได้ เบื้องต้นคือ กรธ.เห็นไม่ตรงกับ สนช.ตั้งแต่แรกแล้ว จึงนำไปสู่การตั้งคำถามพ่วง แล้วเมื่อประชาชนเห็นชอบกับคำถามพ่วง หน้าที่ กรธ.จะต้องปรับแก้ กรธ.พร้อมรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย ตนคาดว่าการประชุม กรธ. ในวันที่ 24 ส.ค. จะมีความชัดเจนขึ้น น่าจะพิจารณาปรับแก้แล้วเสร็จ สามารถส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ช่วงต้นเดือน ก.ย.นี้ ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของ กรธ. ที่ต้องการปรับแก้ร่างให้เสร็จโดยเร็ว ไม่ใช้เวลามาก ส่วนข้อห่วงกังวลว่า การปรับแก้จะกระทบต่อบทหลักของร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น เมื่อดูจากคำถามพ่วงที่ใช้คำว่า ในวาระแรกเริ่ม 5 ปี ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าจะปรับแก้แค่บทเฉพาะกาล.

...