กกต. แถลงรับรองแล้ว 200 สว.ใหม่ และสำรอง 99 คน หลังกลุ่ม 18 ตัวจริงหลุด 1 คน ดันสำรองลำดับแรกขึ้นแทน ชี้ ถือว่าการเลือกเป็นไปโดยชอบ ยังบอกไม่ได้เป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม เหตุหลักฐานยังไม่พอ แต่พบลักษณะขบวนการ ต้องหาหลักฐานเพิ่ม เผย มีมติให้ใบส้ม 89 ใบ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวาระพิจารณาการประกาศรับรองผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ตั้งแต่ช่วงเช้า กระทั่งเวลาประมาณ 15.00 น. ที่ประชุม กกต. ได้มีมติให้ประกาศผลการเลือก สว. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

เมื่อเวลา 15.47 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าวว่า เป็นการพบกันครั้งแรกหลังเลือก สว. ระดับประเทศเสร็จสิ้น กกต. ต้องรอไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน ตามกฎหมายคือหลังวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นมา สามารรถประกาศได้ แต่ด้วยเงื่อนไขตามมาตรา 42 ถ้า กกต. เห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต คือการกระทำไม่ฝ่าฝืนกฎหมายและเที่ยงธรรม กกต. จึงจะประกาศผลการเลือก สว.ได้ สิ่งที่จะนำมาพิจารณาคือได้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่ ซึ่งได้มีการรวบรวมกลุ่มความผิด 3 กลุ่ม คือ 

1. กรณีคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม มีผู้สมัครที่สนใจมาสมัคร 48,117 คน ขณะนั้นมีการไม่รับสมัคร 1,917 คน เพราะมีการตรวจสอบเบื้องต้น และเมื่อรับสมัครไปแล้วมีการลบชื่อก่อนเลือกระดับอำเภอ 526 คน ก่อนไปรอบจังหวัดลบอีก 87 คน จนมารอบประเทศ ลบไปอีก 5 คน ที่บอกว่า กกต. ไม่ได้ตรวจสอบ อาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ซึ่งเราได้ตรวจสอบและคัดคนออก 2,000 กว่าคน 

...

ทั้งนี้ กกต. มีมติให้ใบส้ม ระงับสิทธิสมัครชั่วคราว 89 ใบ เฉพาะเรื่องคุณสมบัติ และส่งศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือก สว. ด้วย เพราะไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ส่วน 526 คน ไม่ได้ให้ใบส้ม เพราะยังไม่ได้เข้าสู่การเลือกระดับอำเภอ ซึ่งทุกคนที่ได้ใบส้มจะโดยคดีอาญาด้วย พร้อมยืนยันว่าตรวจสอบคุณสมบัติทุกคน 

ส่วนกรณีที่สังคมวิจารณ์ว่าคนแบบนั้นแบบนี้อยู่ในกลุ่ม สังคมอาจจะเข้าใจยังไม่ตรง เพราะไม่ใช่กลุ่มอาชีพ แต่เป็น 6 ประเภท 20 ด้าน ไม่ใช่อาชีพอย่างเดียว คือ มีความรู้ในด้านนั้น, ความเชี่ยวชาญ, อาชีพ, ประสบการณ์, มีลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน และทำงานหรือเคยทำงานร่วมกัน คน 6 ประเภทนี้สามารถเข้าไปอยู่ใน 20 ด้านนี้ได้ กฎหมายเปิดกว้างในคนไทยสมัครรับเลือกอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างกว้างขวาง โดยมีผู้รับรอง 1 คน 

2. กระบวนการดำเนินการเลือก คือ การเลือกระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ มีมาร้องที่ กกต. 3 สำนวน พิจารณาจบแล้ว ร้องศาลฎีกา 18 คดี ตามมาตรา 44 ซึ่งศาลฎีกายกคำร้องทุกคดีแล้ว 

3. ความไม่สุจริตและเที่ยงธรรม มีอยู่ 47 เรื่อง หรือที่สังคมเรียกว่าการจัดตั้ง บล็อกโหวต หรือฮั้ว สำนักงาน กกต. รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควร มีลักษณะเป็นขบวนการ แต่ต้องใช้พยายามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยัน และขอความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีการประสานกันตลอด 1 สัปดาห์กว่า โดยต้องใช้เครื่องมือเพื่อประกอบพิจารณาเรื่องการกระทำที่อาจทำให้การเลือก สว.ไม่สุจริต 

ส่วนคำถามว่าการเลือกถูกต้องหรือไม่ จะพิจารณา นายแสวง ระบุว่า จากกระบวนการในวันเลือก ทุกคดีจบหมดแล้ว ไม่มีคดีค้างที่ศาลฎีกาอีกแล้ว ถือว่าการเลือกเป็นไปโดยชอบ ส่วนเรื่องความไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เมื่อมีคำร้อง สำนักงาน กกต. รับเป็นสำนวน ขณะนี้รวบรวมพยานหลักฐาน ข้อมูล ณ วันนี้ยังไม่พอเพียงที่จะบอกว่าเขากระทำความผิด ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม จึงยังไม่สามารถบอกได้ว่าการเลือก สว. เป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม ยังต้องพิจารณารวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมให้เที่ยงธรรม ต้องให้โอกาสพิสูจน์ข้อเท็จจริง ข้อกล่าวหา และให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย นี่คือความเที่ยงธรรมตามกฎหมายที่ทุกฝ่ายจะได้รับจาก กกต.

“วันนี้ กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่า การเลือก สว. เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม จึงมีมติประกาศผลการเลือก สว. ของแต่ละกลุ่ม โดยทั้ง 20 กลุ่ม ลำดับที่ 1-10 ของแต่ละกลุ่ม เป็น สว. ส่วนลำดับที่ 11-15 ของแต่ละกลุ่มเป็นบัญชีสำรอง ยกเว้นกลุ่มที่ 18 ซึ่ง กกต. ระงับสิทธิชั่วคราวของผู้ที่ได้รับเลือก 1 คน จึงต้องเลื่อนลำดับที่ 11 ของกลุ่มที่ 18 ขึ้นไปอยู่ในลำดับที่ 10 แทน จะเหลือสำรองของกลุ่ม 18 แค่ 4 คน” 

เลขาธิการ กกต. สรุปในตอนท้ายว่า กกต. ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผู้ได้เลือกครบทั้ง 200 คน เพื่อให้เปิดสภาได้ ส่วนสำรองจะเหลือ 99 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับรองทั้ง 200 คน ให้มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกเป็น สว. เพื่อเป็นหลักฐานในการรายงานตัวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น.