“ภูมิธรรม เวชยชัย” ชี้แจง มาตรการช่วยเหลือประชาชนไร่ละ 1,000 บาทยังมีอยู่ ไม่ได้ตัดทิ้ง เพราะเป็นคนละเรื่องกับปุ๋ยคนละครึ่ง 


วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุมพรรค นำโดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรค นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรค มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ และประธานสส.พรรคเพื่อไทย ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยการประชุมวันนี้ นายเศษรฐา ทวีสิน นายกฯ และรัฐมนตรีของพรรค อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม เข้าร่วมประชุม โดยช่วงแรกของการประชุม สส.พื้นที่ภาคเหนือ มีการพูดถึงการแก้ไขราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะลำไย และมีการสอบถามเรื่องมาตรการปุ๋ยคนละครึ่ง โดยนายภูมิธรรมทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว จนเป็นที่พอใจของบรรดาสส. โดยนายเศรษฐา ได้กล่าวหลังจากที่นายภูมิธรรมชี้แจงว่า ทุกอย่างเป็นอย่างที่นายภูมิธรรมพูด รัฐบาลพร้อมรับฟังเพื่อนำข้อคิดเห็นไปสู่การแก้ปัญหา และถือว่าเราต้องช่วยกัน 

โดยนายภูมิธรรม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า ในที่ประชุมมีการสอบถามเกี่ยวกับมาตรการปุ๋ยคนละครึ่งจะมาแทนมาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 หรือไม่ ซึ่งตนได้ชี้แจงว่า เราเข้าใจว่าประชาชนอยากได้เงินให้ถึงมือ แต่เรื่องนี้เป็นคนละเรื่องกัน เพราะเรื่องปุ๋ยคนละครึ่ง เป็นมาตรการเพิ่มผลผลิตให้ประชาชนให้มีผลผลิตต่อไร่มากขึ้น มีการให้ปุ๋ยตรงกับดินที่ใช้ สำหรับมาตรการไร่ละพันนั้นเราไม่ได้ตัดทิ้ง แต่มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนหากราคาข้าวตกต่ำในช่วงรัฐบาลก่อน ราคาข้าวตกต่ำ ได้รายได้เฉลี่ยไร่ละ 7,000 แต่ตอนนี้ราคาข้าวสูงขึ้น ได้ไร่ละ 1-2 หมื่นบาท สำหรับมาตรการช่วยเหลือนั้นจะเกิดขึ้นได้หลังจากตอนรู้ราคาขาย รู้ต้นทุน แต่ที่สุดหากประชาชนยังขาดทุน ก็ยังสามารถออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างไร่ละ 1,000 บาท ได้ ซึ่งเมื่อชี้แจงตรงนี้ไปแล้ว สส.ค่อนข้างเข้าใจ แต่ก็ยังอยากได้ไร่ละพันอยู่ จึงได้ย้ำไปว่าถ้าประชาชนเดือดร้อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนยังคงมีอยู่

...