"พัชรวาท" งัด 3 ข้อ วางแนวทางแก้ปมพิพาท "ป่าทับลาน" ขึงกฎเหล็กห้ามนายทุนนักการเมืองมีเอี่ยว-ล้ำเส้นกินพื้นที่ต้นน้ำ-สัตว์ป่าต้องอาศัยธรรมชาติสมบูรณ์ ยันทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 67 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า จากกรณีปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่มีประชาชนแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางนั้น ล่าสุด ตนได้ให้นโยบายกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดำเนินการเร่งด่วน คือ 1. ให้พิจารณาสิทธิ์ชาวบ้านในการถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ที่ทำกิน ต้องไม่มีนายทุนนักการเมืองถือครองเด็ดขาด และพิสูจน์สิทธิ์ให้ชัดเจน 2. ให้ความเป็นธรรมชาวบ้าน ที่อยู่มาดั้งเดิมกว่า 20 ปี เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ที่ดินอย่างถูกต้องเป็นธรรม ไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน คาดว่ามีประมาณ 5 หมื่นไร่ 3. การจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านทำกิน ต้องไม่ตัดผืนป่าอุดมสมบูรณ์ ห้ามตัดพื้นที่ต้นน้ำ หรือที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ ไม่อนุญาตให้แบ่งแยกออกไป เพราะต้องรักษาผืนป่าไว้ อาจพิจารณาตัดแบ่งเฉพาะที่ประชาชนอาศัยและทำกินอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตามการดำเนินการทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย

loading...