"นายกฯ เศรษฐา" เตรียมแอ่วล้านนา "เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง" 7-9 มิ.ย. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมติดตามงาน-พบปะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  

วันที่ 5 มิ.ย. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองน่าท่องเที่ยวเขตภาคเหนือ “เมืองล้านนาน่าเที่ยว” ที่ จ.เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.นี้ พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายจักรพงษ์ แสงมณี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.จิราพร สินธุไพร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมคณะ

โดยวันที่ 7 มิ.ย. เริ่มภารกิจแรกด้วยการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จากนั้นเวลา 16.45 น. นายกฯ เยี่ยมชมโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข ที่สวนสาธารณะสิริสุขนันทน์ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ส่วนวันที่ 8 มิ.ย. ช่วงเช้านายกฯ จะเป็นประธานพิธีเปิดงาน “เปิดเมืองท่องเที่ยว” และเยี่ยมชมบูธภายในงาน ที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ก่อนเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน) ที่ห้องประชุมตลาดจริงใจมาร์เก็ต จากนั้นในช่วงบ่ายนายกฯ เดินทางไป จ.ลำพูน สักการะพระธาตุหริภุญชัย พร้อมพบปะชุมชนทำโคมลำพูน และกลุ่มคนถีบสามล้อลำพูน ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ก่อนไปเยี่ยมชมพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ศาลากลาง จ.ลำพูน

...

จากนั้นช่วงบ่ายนายกฯ เดินทางไปเยี่ยมชมร้านกาแฟเผ่าอาข่า ที่ร้าน Aq Bur old town คาเฟ่ย่านเมืองเก่าลำพูน ก่อนเดินทางต่อด้วยรถรางชมเมือง ไปเยี่ยมชมขั้นตอนเลี้ยงหม่อนไหม “เศรษฐกิจพอเพียง” การสาธิตการทอผ้าไหมยกดอก การทำผ้ามัดย้อมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ และชิมอาหารถิ่น ที่ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน อ.เมืองลำพูน ก่อนเวลา 14.55 น. นายกฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตเซรามิคและผลงานจิตรกรรมบนจานกระเบื้อง เครื่องปั้นดินเผา กิจกรรม Workshop วาดหรือปั้นเซรามิค ที่เตาเผาชวนหลง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน และไปเยี่ยมชมตัวอย่างเจ้าของกิจการผลิตเครื่องปั้นดินเผาประยุกต์ ที่สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น อ.เมืองลำพูน และในช่วงเย็นเวลา 16.20 น. นายกฯ จะพบปะประชาชนและรับฟังปัญหาคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

วันที่ 9 มิ.ย. นายกฯ จะลงพื้นที่ จ.ลำปาง เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง การสาธิตการทำสมุนไพรบำรุงกำลังช้าง และการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จากนั้นเดินทางไปสักการะพระธาตุลำปางหลวง และชมเงาพระธาตุกลับหัว (Unseen in Thailand) ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ช่วงบ่ายไปเยี่ยมชมการสาธิตขั้นตอนการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม และชมผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำแตงโมในบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ร้านข้าวแต๋นทวีพรรณ อ.เกาะคา จ.ลำปาง ก่อนไปชมการสาธิตทำกะเพราเนื้อ (แชมป์ World Kaphrao Thailand Grand Prix 2023) พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านครัวเนื้อหอม อ.เมืองลำปาง ส่วนในช่วงบ่ายเวลา 14.15 น. นายกฯ เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านแจ้ซ้อน ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ช่วงเย็นวันเดียวกัน.