“ภูมิธรรม” ชี้ ปมนิรโทษกรรมอยู่ในกระบวนการสภาฯ แล้ว โยนเป็นเรื่องกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย พิจารณารวม ม.112 หรือไม่ ต้องให้เป็นฉันทานุมัติ ลั่น ไม่เกี่ยว “ทักษิณ” จะเดินหน้าหรือไม่

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงการยกร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม จะรวมเรื่องคดีอาญามาตรา 112 เข้าร่วมด้วยหรือไม่ ว่า เรื่องนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทย (พท.) นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนจะตัดสินใจอย่างไร เป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา เมื่อถามต่อไป จะใช้เรื่องใดเป็นเกณฑ์พิจารณาว่าจะเอาหรือไม่เอาเรื่องมาตรา 112 นายภูมิธรรม ระบุว่า ยังไม่ทราบ ต้องรอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคว่าจะเอาอย่างไรในเรื่องนี้

ผู้สื่อข่าวถามย้ำ กังวลที่จะนำเรื่องมาตรา 112 เข้ามารวมกับเรื่องนิรโทษกรรม เนื่องจากพรรคเพื่อไทยเคยมีอดีตในเรื่องนี้แล้วว่าเกิดปัญหาหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ แต่เป็นเรื่องที่ต้องดูว่าสถานการณ์ขณะนี้ เรื่องแบบนี้เป็นปัญหาแค่ไหน และจุดที่เป็นปัญหาอยู่ตรงไหน จะแก้อย่างไร เรื่องนี้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว ต้องว่ากันในสภาฯ เพราะมีตัวแทนจากทุกพรรคการเมือง และที่ฉันทานุมัติที่เห็นตรงกันว่าคิดอย่างไร โดยคำนึงถึงประชาชนกลุ่มต่างๆ หากตัดสินใจแล้วไม่กระทบกับประชาชน ทุกคนรับได้ก็จบ แต่ถ้ายังหาข้อสรุปไม่ได้ ก็ต้องใช้เวลาหาข้อสรุป

ขณะที่คำถาม จะถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์หรือไม่ ประเด็นที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีมาตรา 112 นายภูมิธรรม กล่าวตอบว่า ยังไม่ได้บอกว่าจะไปแก้ เรื่องนี้เข้าไปอยู่ในกระบวนการอยู่แล้ว ส่วนจะคิดหรือไม่คิด ไม่ใช่เรื่องของ นายทักษิณ เป็นหลัก แต่ต้องดูว่าเป็นปัญหาของสังคมมากน้อยแค่ไหน ถ้าเป็นปัญหามากก็ต้องดูว่าเป็นปัญหามากน้อยแค่ไหน ก็ต้องปรับเปลี่ยน และยังไม่มีคำตอบตรงนี้ เพราะต้องหารือกับทุกหน่วยทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกับประชาชนต้องให้เกิดฉันทานุมัติ ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งใหม่เกิดขึ้นอีกครั้ง.

...