ร.อ.ธรรมนัส นำข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ รวมใจปลูกหม่อน น้อมถวาย 46 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน “กระทรวงเกษตรรวมใจปลูกหม่อน น้อมถวาย 46 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมหม่อนไหม ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา รวมถึงเพื่อส่งเสริมการปลูกหม่อน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดทำแปลงหม่อนสาธิต ขยายพันธุ์หม่อน และสร้างเป็นศูนย์กระจายพันธุ์หม่อน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหม่อนไหมให้กับนักท่องเที่ยว นักศึกษา และผู้ที่สนใจในการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยมีเป้าหมายการปลูกหม่อนใบและหม่อนผลในพื้นที่ 20 ไร่ จำนวน 10,046 ต้น  

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ดังได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและปรากฏในพระราชดำริของพระองค์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาต่อยอดและอำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎร และเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับการปลูกหม่อนและปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย พร้อมสืบสานพระราชปณิธานยึดมั่นในการปฏิบัติที่ดี รวมถึงร่วมสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยตลอดไป” รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าว 

...

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ปลูกหม่อนใบและหม่อนผล จำนวน 10,046 ต้น ในพื้นที่จำนวน 20 ไร่ และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 200,046 ตัว พร้อมทั้งมอบพันธุ์หม่อนให้กับผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1-5 โดยนำไปปลูกใน “โครงการ 72 หมู่บ้าน รวมใจปลูกหม่อนน้อมถวาย 72 พรรษา ทศมินทรราชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อีกด้วย