“ธิดา” พร้อมแกนนำ นปช. บุกยื่นหนังสือ ปธ.วุฒิฯ จี้ถอดถอน 7 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ้างใช้อำนาจไม่ชอบ ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ...

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 มิ.ย.  ที่อาคารรัฐสภา นางธิดา ถาวรเศรษฐ์ แกนนำ นปช. พร้อมด้วย นพ.เหวง โตจิราการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ได้ยื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภา ผ่านนางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทรปรีดา รองประธานวุฒิสภา เพื่อแสดงเจตจำนงในการรวบรวมรายชื่อประชาชนยื่นถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้ง 7 คน ประกอบด้วย นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายจรัล ภักดีธนากุล นายจรูญ อินทจาร นายเฉลิมพล เอกอุรุ นายนุรักษ์ มาประณีต นายบุญส่ง กุลบุปผา และนายสุพจน์ ไข่มุกด์ ตุลาการฯ ให้พ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 ,271, 274 และ 164 เนื่องจากมีพฤติกรรมส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้รัฐสภารอการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 291 จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย โดยอ้างใช้อำนาจตามาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ

นางธิดา กล่าวว่า จะดำเนินการล่ารายชื่อประชาชนจำนวน 3 หมื่นชื่อ โดยใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือนเศษ ความจริงจะเอารายชื่อเป็นล้านคนก็ไม่มีปัญหา แต่เกรงวุฒิสภาจะใช้เวลาในการตรวจสอบนาน ทั้งนี้ ที่มายื่นถอดถอนไม่ได้ทำเพื่อบุคคล หรือคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ทำเพื่อประเทศชาติ เพราะเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันตุลาการ ซึ่งเป็นอำนาจหนึ่งของอธิปไตย จะต้องมีศักดิ์ศรี และดุลอำนาจที่เหมาะสม ซึ่งสถาบันนิติบัญญัติถือว่าได้รับอำนาจมาจากประชาชน แต่กลับถูกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก้าวก่าย หากท่านยังทำอยู่ต่อไป ก็ถือว่าเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวง.