ดูชุดนโยบายหาเสียงเลือกตั้งรอบนี้ แทบจะทุกพรรคล้วนต่อยอดมาจากนโยบายเดิม มีเพิ่มเติมอีกบ้างเล็กน้อย

โดยเฉพาะ นโยบายด้านการสุขภาพของประชาชน ที่ล้วนต่อยอดมาจากนโยบายหลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร

เท่าที่ดูก็เห็นมีอยู่ไม่กี่พรรค ที่มีรายละเอียด ที่มาที่ไปของการจัดหางบประมาณ มารองรับการทำตามนโยบายนี้ได้
ก่อนหน้านี้เคยเขียนถึงนโยบาย “สวัสดิการไทยก้าวหน้า” ของพรรคก้าวไกลไปแล้ว

ที่มีความครอบคลุมทุกช่วงอายุวัย ตั้งแต่เกิดจนตาย

มาเร็วๆนี้ที่เพิ่งจะเปิดนโยบายด้านสุขภาพ คือพรรคไทยสร้างไทย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค กับ คุณสุวดี พันธุ์พานิช คณะทำงานด้านสาธารณสุขของพรรค ร่วมกันประกาศยกระดับคุณภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็น 30 บาทพลัส สุขภาพดีถ้วนหน้า

ปฏิรูประบบสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยี AI และสร้าง Well–Being Society

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เรามีค่าใช้จ่ายด้านระบบสาธารณสุขสูงขึ้นทุกปี โดยเมื่อ ปี 2544 (ที่เริ่มทำ 30 บาทฯ) อยู่ที่ 157,228 ล้านบาท มา ปี 2564 พุ่งไปที่ 682,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 334%

ถึงเราจะมีจำนวนแพทย์เพิ่มขึ้น 106.7% พยาบาล 140% แต่ภาระของแพทย์และพยาบาล ยังต้องทำงานหนักมากขึ้น คาดการณ์ว่าถึงปี 2574 ค่ารักษาพยาบาลจะพุ่งสูงขึ้นถึง 1.4 ล้านล้านบาท

ทำให้ระบบงบประมาณไม่สามารถรองรับได้แน่

พรรคไทยสร้างไทย จึงชูแนวคิดปฏิวัติวิธีคิดระบบสาธารณสุขไทย

จาก “Sickcare เป็น Healtcare” คือเลิกรอให้ป่วยแล้วค่อยดูแล

ด้วยการสร้างสังคมอุดมสุขภาพ ป้องกันก่อนป่วย หรือ Well-Being Society

พร้อมเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ Rethink Redesing Restructure ReturnRights

...

โดย 30 บาทพลัส จะเน้นที่ Do It Yourself หรือ DIY Healtcare ใช้เทคโนโลยีมายกเครื่องระบบสุขภาพเต็มรูปแบบ

คนไทยทุกคนจะมี Mobile Doctor อยู่ติดตัวตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามเรื่องสุขภาพผ่านระบบ Chat GPT เอไอแชทบอตสุดอัจฉริยะ

จะช่วยลดภาระหมอ พยาบาล ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล ทำให้ความแออัดในโรงพยาบาลลดลง ซึ่งระบบทั้งหมดจะอยู่ใน Cloud ช่วยให้สามารถวิเคราะห์สุขภาพของแต่ละบุคคลได้

ประเทศไทยตั้งเป้าเป็น Medical Hub ระดับโลก หากต่อยอดไปเป็น Global Well Being Hub ของคนทั้งโลก
เจาะตลาดสุขภาพที่มีมูลค่ากว่า 156 ล้านล้านบาท ซึ่งใหญ่กว่าตลาดท่องเที่ยวถึง 2 เท่า

เจาะได้แค่ 1% ก็สร้างรายได้ให้ประเทศและคนไทยกว่า 1.56 ล้านล้านบาทแล้ว

เรามีทั้งแพทย์ พยาบาลที่เก่ง มีอาหารเสริม มีสมุนไพร มีสปา และการบริการที่ดีเยี่ยม พร้อมจะเดินหน้าทำได้ทันที

นอกจากนี้ ยังจะสร้างบำนาญประชาชน 3,000 บาท ดูแลสังคมสูงวัยให้แข็งแรง คนไทยที่มีสุขภาพดีต้องมีรางวัล อาจเป็นส่วนลดค่าใช้จ่าย เช่น ไฟฟ้า ประปา การเดินทางรถสาธารณะ

ทุกวันนี้เราอยู่กับโลกเทคโนโลยี การลงทุนด้านสุขภาพด้วย AI ยังไงก็คุ้ม.

เพลิงสุริยะ