โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา 3 มี.ค. นี้ ตรวจติดตาม โครงการก่อสร้างอาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เตรียมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างอาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา พร้อมรับฟังการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลาประมาณ 09.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์ กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ไปยังจุดจอด ฮ. สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วเดินทางต่อไปยังวัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้ากราบสักการะพระประธาน นมัสการเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล สักการะพระเจดีย์ชัยมงคล สักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจติดตามโครงการก่อสร้างอาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา และการจัดแสดงเครื่องทองอยุธยาและพระบรมสารีริกธาตุ แล้วเดินทางไปตรวจเยี่ยมสภาพโบราณสถานเพื่อเตรียมการบูรณะ ณ วิหารพระมงคลบพิตร และวัดพระศรีสรรเพชญ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

...

ต่อจากนั้น เวลาประมาณ 14.30 น. นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ที่วัดใหม่หญ้าไทร ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง โดยนายกรัฐมนตรีจะกราบสักการะพระประธาน และนมัสการเจ้าอาวาสวัดใหม่หญ้าไทรก่อนไปติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เพื่อการบริหารจัดการน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยา อันจะช่วยลดความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชน ก่อนเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร ในเวลาประมาณ 15.45 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

“จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีมูลค่าสูง มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมเชื่อมโยงพื้นที่ของจังหวัดเข้ากับกลุ่มจังหวัดและภาคต่างๆ ของประเทศ รองรับการขยายตัวทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าต่างๆ ทั้งจากกรุงเทพฯ และพื้นที่โดยรอบตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ‘อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ น่าเรียนรู้ น่าอยู่ น่าลงทุน’ ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ พร้อมเดินหน้าตรวจติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และเร่งแก้ไขปัญหา มุ่งมั่นพัฒนาด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” นายอนุชากล่าว