คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ แสดงความห่วงใย เหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับม็อบหยุดเอเปก 2022 พร้อมสอบข้อเท็จจริงและเยียวยาผู้เสียหาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนกับกลุ่มผู้ชุมนุม "ราษฎรหยุดเอเปก 2022" ที่ถนนดินสอ จนทำให้มีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนั้น ล่าสุดเมื่อ 12.30 น. วันที่ 19 พ.ย. 65 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีความรุนแรงจากการสกัดกั้นการเคลื่อนขบวนของผู้ชุมนุม ใจความว่า ตามที่ได้เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรหยุด APEC 2022 กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) ที่บริเวณถนนดินสอ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565 ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงสื่อมวลชนที่ติดตามรายงานข่าวด้วยนั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมในช่วงการประชุม ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก 2022 มาโดยตลอด ผ่านสื่อสารมวลชนตามช่องทางต่างๆ และจากการลงพื้นที่สังเกตการณ์ มีความกังวลห่วงใยต่อการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบของทุกฝ่าย ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายไม่แสดงพฤติกรรมยั่วยุ หรือสร้างเงื่อนไขการใช้ความรุนแรงต่อกัน การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ คฝ. ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักปฏิบัติสากล ต้องเคารพในสิทธิการชุมนุม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสิทธิอื่นๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม อีกทั้งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการสูญเสียของทุกฝ่าย

...

กสม. ขอให้ทุกฝ่ายยึดหลักสิทธิมนุษยชน และการไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันในทุกรูปแบบ โดยจะได้หยิบยกกรณีดังกล่าวขึ้นมาตรวจสอบ และเสนอมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายต่อไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ