นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษก ปชป.ดักทาง รัฐบาลไม่ออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เลือกตั้ง ยัน ปชป.ร่วมมือเต็มที่ดัน 2 กฎหมายหมวดเลือกตั้ง ตอกฝาโลง บัตรเลือกตั้งใบเดียว ยัน กลับไปไม่ได้

วันที่ 4 ส.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ว่า เชื่อว่าการพิจารณากฎหมายฉบับนี้จะแล้วเสร็จทันกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดใน 180 วัน คือ วันที่ 15 สิงหาคมนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกรัฐสภา โดยขั้นตอนหลังจากผ่านที่ประชุมรัฐสภาแล้ว คือ มาตรา 132 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ รัฐสภาต้องส่งร่างดังกล่าวไปยัง กกต. หากไม่มีข้อทักท้วงภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ กกต.รับร่างกฎหมายนี้ สมาชิกรัฐสภา สามารถเข้าชื่อยื่นตรวจสอบความชอบต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ จึงเชื่อว่า จะทันต่อกรอบระยะเวลาเลือกตั้งแน่นอน ที่มีกระแสข่าวว่า จะมีการออกเป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ส่วนตัวไม่เชื่อว่า รัฐบาลจะทำเช่นนั้น เพราะเรามีรัฐสภา และมีเวลาที่จะทำงานได้ ซึ่งกฎหมายหมวดเลือกตั้งทั้งสองฉบับเป็นกฎหมายที่สำคัญ เป็นหน้าที่ของรัฐสภาโดยตรงไม่มีเหตุผลใด ที่จะออกเป็น พ.ร.ก.

นายราเมศ กล่าวต่อว่า ส่วนที่มีการพูดถึงว่าจะกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ประเด็นนี้ก็ไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะต้องย้อนกลับไปแก้รัฐธรรมนูญ และในส่วนของพรรคมีเจตนารมณ์ชัดเจนในเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบ ให้ประชาชนได้เลือก ส.ส.เขต และเลือกพรรคการเมืองที่ชอบ พรรคคงไม่กลับไปแก้ในสิ่งที่พรรคเคยเสนอไว้และปรากฏเป็นผลสำเร็จ คือ รัฐธรรมนูญที่แก้ไขและบังคับใช้แล้ว คือ กำหนดให้มี ส.ส.เขต 400 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ขั้นตอนนี้ควรให้ความสำคัญกับกฎหมายเลือกตั้งว่า จะตกผลึกร่วมกับทางความคิดอย่างไรให้ทันกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ย้ำกับ ส.ส.ทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการพิจารณากฎหมายทั้งสองฉบับอย่างเต็มที่

...