"หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท" มองนโยบายแจกเงิน เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ ชงนำเทคโนโลยีระดับโลกมาช่วยสร้างรายได้ ปชช.ดีกว่า แนะปลูกฝั่งค่านิยมใหม่ต้องหารายได้เข้าประเทศ แทนการกู้เงินเพื่อลดภาระ

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.65 นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท กล่าวว่า จากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่พรรคการเมืองได้เตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งนโยบายประชานิยมประเภทลดแลกแจกแถมที่มีการใช้กันอยู่นั้น ตนคิดว่าการแจกเงินแบบให้เปล่าเป็นนโยบายที่แก้แค่ปลายเหตุเท่านั้น ซึ่งตนมองว่าเราควรแก้ที่ต้นเหตุมากกว่า เพราะนโยบายลักษณะนั้น ไม่ได้ช่วยทำให้การสร้างรายได้ของประชาชนดีขึ้น โดยประชาชนที่ได้ไปก็จะใช้เพียงไม่กี่วันก็หมด ดังนั้นเราควรเข้าไปช่วยด้วยการนำเทคโนโลยีที่ดีสุดในโลก มาช่วยสร้างรายได้ให้ประชาชนมากกว่า ซึ่งจะทำให้ประชาชนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอการช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว

นายเกียรติภูมิ กล่าวอีกว่า เรื่องเทคโนโลยีนั้น พรรคไทยสมาร์ทเราได้เสนอตัวจะนำเทคโนโลยีระดับโลกมาสร้างรายได้ เพื่อปลดหนี้ให้กับประชาชน เพราะเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นพิเศษ รวมถึงมีความกล้าที่จะฉีกกรอบ ต่างกับพรรคอื่นที่ไม่เคยลงมือทำ โดยตนจะนำแพลตฟอร์ม เช่น ด้านเกษตรที่จะช่วยแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคา ซึ่งหากเรามีแพลตฟอร์มเข้ามารองรับ เป็นตัวเชื่อมระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค ก็จะทำให้เกษตรกรได้รับราคาอย่างเป็นธรรมและลืมตาอ้าปากได้ รวมถึงเราจะสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางอาหารโลก ได้ไม่ยากด้วย

"ผมมองว่า จากนี้เราต้องปลูกฝั่งค่านิยมใหม่ว่า ประเทศไทยต้องหารายได้เข้าประเทศแทนการกู้เงิน เพราะการกู้เงินเราต้องคืนเงินและดอกเบี้ย ซึ่งเป็นภาระมาก แต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิด เป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศแทนด้วยเทคโนโลยี เราก็จะมีรายได้ตลอด ดังนั้นผมเห็นว่า ผู้นำประเทศควรให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีให้มากขึ้น จะได้ก้าวทันโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล้ว โดยใช้โอกาสนี้สร้างรายได้ให้กับประชาชนอยู่ดีกินดีแบบมั่นคง มากกว่าแจกเงินที่ใช้ได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้น" นายเกียรติภูมิ กล่าว

...