นายธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงต่างประเทศ ยัน ไทย ยึดนโยบายจีนเดียว พร้อมติดตามการพัฒนาสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันอย่างใกล้ชิด ไม่ประสงค์เห็นการดำเนินการเพิ่มความตึงเครียด บั่นทอนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

วันที่ 3 ส.ค. 65 นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรณีสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันนั้น ประเทศไทยติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงกังวลอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ไทยยึดมั่นในนโยบายจีนเดียว และไทยไม่ประสงค์ที่จะเห็นการดำเนินการใดๆ ที่จะเพิ่มความตึงเครียดและบั่นทอนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยหวังให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะใช้ความอดทนอดกลั้นและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการว่าด้วยการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี.