“หมอระวี” มั่นใจกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ผ่านวาระ3 ยึดหาร 500 แต่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เชื่อคนหนุน สูตรหาร 100 มีร้องศาลรัฐธรรมนูญแน่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 ส.ค. 2565 ที่รัฐสภา นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ.... รัฐสภา กล่าวถึงการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวในที่ประชุมรัฐสภา ว่าวันนี้จะไม่มีการเสนอเลื่อนระเบียบวาระในเรื่องนี้ ให้ลัดคิวการพิจารณา ซึ่งจะพิจารณาวาระที่ 3.2 เรื่องร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ที่มีอยู่เพียง 12 มาตราให้จบก่อน โดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินช่วงบ่าย แล้วก็จะพิจารณากฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ต่อทันที

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าองค์ประชุมมีปัญหาจากเมื่อวาน (2 ส.ค.) ในการลงมติพิจารณากฎหมาย 7-8 มาตรา คือ ต้องรอกว่า 30 นาที แต่หากวันนี้มีการทำให้องค์ประชุมไม่ครบ จนที่ประชุมต้องปิดไปก่อน วาระการพิจารณาเรื่องกฎหมายลูกก็ยังเป็นเรื่องที่ค้างเป็นเรื่องแรก ดังนั้นการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 9 ส.ค. ก็น่าจะพิจารณาเรื่องนี้จบได้ ยังมั่นใจว่าทันกรอบเวลา 180 วันแน่นอนนพ.ระวี กล่าวต่อว่า ตนยังมั่นใจว่าคงไม่มีใครต้องการคว่ำร่างนี้ในวาระที่ 3 เพราะจะทำให้ต้องไปเริ่มต้นกันใหม่ ซึ่งถ้าสภาผ่านวาระ 3 ไปแล้ว สภาจะต้องยื่นให้ กกต.และศาลฎีกา หรือ ศาลรัฐธรรมนูญ ก็อยู่ที่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ว่า จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่ โดยเรื่องนี้ประธานรัฐสภายังไม่ได้ให้คำตอบ ซึ่งผลการวินิจฉัยเราก็คาดไว้หลายรูปแบบ คือ หากการวินิจฉัย ว่า หาร 500 ขัดรัฐธรรมนูญ ใช้ได้ แต่หาร 100 ก็ต้องถูกตีกลับมาที่สภา เพื่อคิดในกรอบหาร 100 แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตีกลับมาว่าหาร 100 ก็ผิด รัฐสภาก็ต้องกลับมาแก้ไขตามศาลรัฐธรรมนูญ

...

เมื่อถามย้ำว่า ฝ่ายที่เห็นด้วยกับหาร 100 จะมีการยื่นศาลตีความด้วยหรือไม่ นพ.ระวี กล่าวว่า เมื่อสภายื่นร่างกฎหมายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะใช้เวลา 10 วัน เพื่อตอบว่าเห็นชอบ หรือขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากมีองค์กรใดชี้ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ต้องส่งกลับมายังรัฐสภา เพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน แต่ถ้าไม่ขัดก็จะส่งให้รัฐสภา เพื่อส่งให้รัฐบาล และนายกรัฐมนตรี โดยจะมีเวลา 5 วัน ก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งช่วง 5 วันนี้ เป็นช่วงที่ฝ่ายหาร 100 มีสิทธิ์ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้.