อดีต ส.ส.บุรีรัมย์-นครราชสีมา ตบเท้าเข้าเพื่อไทย ประกาศผนึกกำลังแลนด์สไลด์ "บุญจง วงศ์ไตรรัตน์" โผล่ร่วมวงด้วย บอกเสียงชาวบ้านเรียกร้องให้กลับเพื่อไทย หลัง "รัฐบาลประยุทธ์" ทำข้าวยากหมากแพง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรค และนางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.และโฆษกพรรค ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว อดีต ส.ส.นครราชสีมาและอดีต ส.ส.บุรีรัมย์ จำนวนทั้งสิ้น 9 คน ที่ตบเท้าเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย หลังผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามกระบวนการภายในพรรคเพื่อไทยให้เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย เบื้องต้น ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า ทุกคนได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยกระบวนการภายในของพรรคเพื่อไทยเป็นเบื้องต้น ก่อนที่จะต้องนำไปสู่การพิจารณาตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทั้งการหยั่งเสียงจากประชาชนหรือไพรมารีโหวต และเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการสรรหารวมทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตามกฎหมาย ซึ่งแต่ละคนมีศักยภาพที่จะร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยในการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและนำพาประเทศชาติออกจากวิกฤติตามเป้าหมายแลนด์สไลด์เพื่อไทยทั้งแผ่นดิน ให้ได้ ส.ส.ทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อมากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร คือ ให้ได้ ส.ส. 250 เสียงขึ้นไป เพื่อนำไปสู่การสร้างความหวังและอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน

...

นายประเสริฐ กล่าวว่า อดีต ส.ส.และผู้ที่เข้าร่วมอุดมการณ์พรรคเพื่อไทยในครั้งนี้ล้วนแต่มีประสบการณ์การทำงานการเมือง การช่วยเหลือประชาชนและประสบการณ์ทางธุรกิจ รวมถึงคนรุ่นใหม่ ซึ่งเล็งเห็นปัญหาของประชาชนและวิกฤติของบ้านเมือง จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยเพื่อแก้ไขปัญหาและนำพาประชาชนออกจากวิกฤติ ซึ่งพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะนำโดย นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ อดีต ส.ส.นครราชสีมาและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสุพงษ์พิช รุ่งเป้า อดีต ส.ส.นครราชสีมา, นายวัฒนะชัย สืบศิริบุษย์ นักธุรกิจชาวจังหวัดนครราชสีมา และ นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ นักธุรกิจรุ่นใหม่ชาวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งในการผลักดันโครงการเมืองโคราชมหานคร

ส่วนพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จะนำโดย นายสุรศักดิ์ นาคดี อดีต ส.ส.บุรีรัมย์, นายจำรัส เวียงสงค์ อดีต ส.ส.บุรีรัมย์, นายสมนึก เฮงวาณิชย์ถิรธนา อดีต ส.ส.บุรีรัมย์, นายเล็ง พยุงแสนกุล และ ว่าที่ร้อยตรีเสนาะ พรหมสวัสดิ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ ซึ่งมีประสบการณ์การประสานงานในองค์กรช่วยเหลือผู้อพยพและการพัฒนาด้านการศึกษา โดยพรรคได้มอบหมายให้ทั้ง 9 คน ซึ่งถือเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในเบื้องต้นให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือและประสานงานในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

ด้านนายบุญจง ได้กล่าวขอบคุณประชาชนและพรรคเพื่อไทย ที่ให้โอกาสมาทำงานการเมืองกับพรรคและไว้วางใจให้เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เบื้องต้น ของพรรคซึ่งสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ประชาชนเดือนร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลที่บริหารอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เร่งแก้ไขปัญหา ปล่อยให้ประชาชนต้องยากลำบาก ปล่อยให้ราคาน้ำมันแพง สินค้าราคาแพง ปุ๋ยแพงแต่สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ ซึ่งขณะนี้ประชาชนในพื้นที่สะท้อนอย่างชัดเจนว่าให้เรามาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย เพื่อเป็นความหวังให้ประชาชน ซึ่งเราพร้อมจะมาเป็นฟันเฟืองในการแก้ไขความเดือดร้อนที่เป็นอยู่ในขณะนี้.