ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด 4 พ.ค. 65 ผู้ติดเชื้อต่ำกว่าหมื่นต่อเนื่อง วันนี้ 9,288 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 82 ศพ ผู้ป่วยปอดอักเสบกำลังรักษา 1,638 ราย ส่วนผลตรวจ ATK เป็นบวกอีก 10,141 ราย

เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 4 พ.ค. 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

 • ติดเชื้อในประเทศ 9,234 ราย
 • ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 34 ราย
 • ติดเชื้อจากต่างประเทศ 20 ราย
 • รักษาหายเพิ่มขึ้น 19,119 ราย
 • หายป่วยสะสม 4,153,310 ราย (ตั้งแต่ปี 2563)
 • อยู่ระหว่างรักษาตัว 108,654 ราย แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 32,021 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 76,633 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก (ปอดอักเสบ) 1,638 ราย ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 776 ราย
 • อัตราครองเตียงระดับ 2-3 คิดเป็น 20.4%
 • มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 82 ศพ ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 28,860 ศพ (ตั้งแต่ปี 2563)
 • ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 4,290,824 ราย 


สำหรับผู้ติดเชื้อ 9,288 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

 • ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,215 ราย
 • ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 19 ราย
 • เรือนจำ/ที่ต้องขัง 34 ราย
 • ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 20 ราย

...


ส่วนผู้ติดเชื้อรายจังหวัดมากที่สุด 5 จังหวัดประจำวันนี้ อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร 3,061 ราย รองลงมาคือ บุรีรัมย์ 317 ราย ศรีสะเกษ 300 ราย สมุทรปราการ 270 ราย และขอนแก่น 233 ราย

ทางด้านจังหวัดที่มีผู้ป่วยปอดอักเสบกำลังรักษาในโรงพยาบาลมากที่สุด 5 อันดับ คือ กรุงเทพมหานคร 130 ราย รองลงมาคือ นครราชสีมา 88 ราย กาญจนบุรี 66 ราย อุบลราชธานี 61 ราย และสมุทรปราการ 57 ราย

ขณะที่ยอดการตรวจ ATK รายงาน ณ วันที่ 4 พ.ค. 2565 เวลา 07.38 น. ตามข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข พบติดเชื้อเข้าข่าย หรือ ATK เป็นบวกอีก 10,141 ราย ส่วนยอดผลบวกสะสมอยู่ที่ 1,596,450 ราย ซึ่งจำนวนนี้ไม่รวมในการรายงานยอดผู้ติดเชื้อใหม่ซึ่งยืนยันผลด้วย RT-PCR.