"ธนพัฒน์" ผู้สมัคร ส.ก.ดุสิต พปชร. ย้ำ ยุทธศาสตร์ รับฟังปัญหาชุมชน เตรียมผลักดัน 3 ข้อ "ไฟสว่าง-ดุสิตสะอาด-ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน" เรียกร้อง ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวดุสิต

วันที่ 2 พ.ค. นายธนพัฒน์ ธนกิจอารักษ์ ผู้สมัคร ส.ก.เขตดุสิต เบอร์ 1 พรรคพลังประชารัฐ เดินสายทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่มีผลกระทบชีวิตของชาวดุสิตทุกกลุ่มอาชีพและทุกเพศทุกวัย เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ก่อนที่จะวางแนวทางและผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่

นายธนพัฒน์ กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการเป็นตัวแทนระดับท้องถิ่น คือ การรับฟังปัญหาและความต้องการคนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกเพศวัย และการประสานผลักดันทุกข้อเรียกร้อง ซึ่งหลังจากเดินสายรับฟังปัญหาและความต้องการในวงกว้าง พบว่าหลักๆ มี 3 ประเด็นที่คนในพื้นที่เขตดุสิตส่วนใหญ่ต้องการตรงกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต คือ ไฟสว่าง, ดุสิตสะอาด และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

...

"ตนเองมีนโยบายพร้อมส่งเสริมคนทำงานและแรงงานไทยทุกสาขาอาชีพให้มีความพร้อมต่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 ด้วยการอบรมทักษะอาชีพและทักษะดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ โดยเฉพาะในเขตดุสิต ซึ่งที่ผ่านมาต้องขอบคุณทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ที่ร่วมด้วยช่วยกันดูแลอย่างจริงจัง ในด้านการพัฒนาคน ฝึกอบรมอาชีพการค้าขายออนไลน์ เพิ่มแรงงานทักษะเฉพาะทาง และการจัดหางานแก่ผู้ว่างงาน เพราะคนทำงานและแรงงานทุกคนคือกำลังและทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาชาติไทย" นายธนพัฒน์ กล่าว...