"ธันย์ชนน" เชื่อนโยบายและแนวทาง "ก้าวไกล" สามารถแก้ปัญหาผู้สูงอายุเขตดุสิตได้ครบวงจร ไม่ใช่เป็นเพียงการเติมเงิน แต่จะเป็นการสร้างเศรษฐกิจแห่งการดูแลกัน ถือเป็นทางออกประเทศ


เมื่อวันที่ 2 พ.ค.65 นายธันย์ชนน ศรีอัษฎาวุธกุล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตดุสิต พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ภายหลังการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65 และได้ฟังนโยบายสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุของพรรคแล้ว เชื่อว่าเป็นประโยชน์มากและสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมสูงวัยที่ประเทศต้องเผชิญตั้งแต่วันนี้และจะรุนแรงขึ้นอีกในอนาคตข้างหน้า ซึ่งแนวทางนี้สามารถนำไปแก้ปัญหาในพื้นที่เขตดุสิตได้ด้วย โดยสวัสดิการผู้สูงอายุของพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นเพียงการเติมเงินให้ผู้สูงอายุได้รับบำนาญถ้วนหน้า 3,000 บาท เพื่อให้พ้นจากเส้นความยากจน มีเงินพอใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่กำลังจะสร้างเศรษฐกิจแห่งการดูแลกันและคืนศักยภาพคนหนุ่มสาวให้กลับไปทำงานได้อีกครั้ง

"จากการลงไปพูดคุยปัญหาในหลายชุมชน ผมจะพบผู้สูงอายุจำนวนมากต้องอยู่อย่างลำบาก ขณะเดียวกันคนวัยแรงงานจำนวนไม่น้อยต้องลาออกจากงาน ละทิ้งความก้าวหน้าเพื่อมาดูแลตอบแทนคุณพ่อแม่ในยามแก่เฒ่า จะรับงานก็ไม่เต็มที่ รายได้ก็ลดลงเป็นสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เกิดความตึงเครียดขึ้นในครอบครัวกลายเป็นมองว่าคนรุ่นหนึ่งกลายเป็นภาระให้อีกรุ่นหนึ่งทั้งที่ใครๆ ก็อยากเป็นกตัญญูตอบแทนพ่อแม่กันทั้งนั้น" นายธันย์ชนน กล่าว

...

นายธันย์ชนน กล่าวอีกว่า แต่เศรษฐกิจแห่งการดูแลกันของพรรคก้าวไกล จะเข้าไปสร้างงานผู้ดูแล 200,000 ตำแหน่ง และหากรวมผู้ดูแลเด็กและผู้พิการจะถึง 300,000 ตำแหน่ง หรือถ้าใครอยากดูแลพ่อแม่ด้วยตัวเองก็ยึดเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ โดยงบประมาณที่จะนำมาทำนโยบายนี้มาจากการลดรายจ่ายงบประมาณที่ไม่จำเป็นและการเก็บภาษีให้กลับคืนมาเท่าภาวะปกติซึ่งมีหลายวิธีที่ทำได้โดยไม่จำเป็นต้องรีดภาษีสร้างผลกระทบให้คนเล็กคนน้อย

นายธันย์ชนน ยังย้ำว่า นโยบายนี้จะเป็นทางออกของประเทศและแก้ปัญหาได้ถึงระดับชุมชน คนหนุ่มสาวจะกลับไปทำงานได้โดยไม่ต้องห่วงว่าพ่อแม่หรือคนที่เขารักจะได้รับการดูแลที่ไม่ดี ดังนั้น หากการเลือกตั้งใหญ่มาถึงและอยากให้นโยบายนี้เป็นจริง ต้องขอฝากพี่น้องประชาชนเลือกพรรคก้าวไกลไปเป็นพรรคใหญ่ในสภา เลือกวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เบอร์ 1 เป็นผู้ว่าฯ และเลือก เบอร์ 2 เข้าไปเป็นตัวแทนของชาวเขตดุสิตในสภากรุงเทพมหานคร ขอโอกาสให้พวกเราได้เข้าไปทำสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งการดูแลกันให้เป็นโครงสร้างใหม่ของประเทศให้ได้