ชัชชาติ ย้ำ “แรงงานคือผู้ขับเคลื่อนเมือง” กทม. ต้องลดต้นทุนชีวิตแรงงาน เสนอ ยกระดับความปลอดภัย-สวัสดิภาพให้ลูกจ้าง กทม. ผู้ขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ตัวจริง

วันที่ 1 พ.ค. 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 8 หาเสียงช่วงเช้าที่เขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ เริ่มต้นจากชุมชนเคหะทุ่งสองห้องพูดคุยกับประชาชนที่ตลาดเช้า จากนั้นเดินทางต่อไปที่ตลาดริมบึง ถ.แจ้งวัฒนะ ก่อนรับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชนเขตดอนเมืองและหลักสี่ บริเวณชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา ส่วนช่วงบ่ายมีกำหนดการหาเสียงต่อที่เขตสายไหมและเขตคันนายาว พบปะประชาชนที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์และชุมชนแอนเน็กซ์ วันนี้ ชัชชาติ ได้รับฟังปัญหาด้านสวัสดิภาพแรงงานหลายประเด็น

นายชัชชาติ กล่าวว่า กทม. ต้องมีนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานในเมือง โดยเฉพาะนโยบายที่ช่วยลดภาระและต้นทุนในการใช้ชีวิตประจำวัน ครอบคลุมทั้งมิติการศึกษา สาธารณสุข และการเดินทาง อาทิ พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อดูแลบุตรหลานแทนพ่อแม่ ที่จำเป็นต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัว มีอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ตลอดจนมีครูพี่เลี้ยงที่ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้ กทม. ยังสามารถพัฒนาศูนย์สาธารณสุขให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เช่น รักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน ให้บริการนอกเวลาทำงาน ฯลฯ รวมทั้งต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการสัญจรทุกรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกกลุ่มคนทำงาน ให้สามารถเดินทางระหว่างที่พักอาศัยกับที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพตลอด 24 ชั่วโมง

...

“วันแรงงานแห่งชาติถือเป็นวันสำคัญของเมือง เนื่องจากแรงงานเป็นผู้ขับเคลื่อนเมือง ดังนั้น กทม. ต้องมีหน้าที่สนับสนุนแรงงาน ไม่ว่าเป็นแรงงานในระบบหรือแรงงานนอกระบบ เพราะว่าพวกเขาคือเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ กทม. ต้องดูแลคุณภาพชีวิตและลดต้นทุนในชีวิตประจำวันของแรงงานทุกคน” ชัชชาติ กล่าว

นายชัชชาติ กล่าวว่า วันนี้ตนมีโอกาสได้พูดคุยกับลูกจ้าง กทม. ที่ทำหน้าที่เก็บกวาดขยะ ทราบว่า ทำงานมานาน 8 ปี แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ สะท้อนให้เห็นปัญหาด้านสวัสดิภาพของแรงงานสังกัด กทม. โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตราย ดังที่ปรากฏในข่าวว่า พนักงานทำความสะอาด เก็บขยะ ขุดลอกท่อระบายน้ำ ฯลฯ เสียชีวิตและได้รับอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่บ่อยครั้ง นายชัชชาติ ย้ำว่า กทม. จำเป็นต้องดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกจ้างสังกัด กทม. อย่างจริงจัง ในฐานะเป็นแรงงานผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ชาว กทม. ทุกคน.