รมว.ศธ.นำทีมตรวจเยี่ยม ร.ร.เพลินพัฒนา สังกัด สช. หลังพบเปิดเรียนแบบ On-site ได้อย่างต่อเนื่อง ย้ำรูปแบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การมาโรงเรียน เผยขณะนี้มีหลายจังหวัดเปิดเรียน On-site แล้ว
 
วันที่ 31 ม.ค. 2565 ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพลินพัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนทางเลือก จัดการศึกษาด้วยยุทธศาสตร์ “ก้าวพอดี” เด็กๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย คือ สนุกในวัยอนุบาล ชวนสืบค้นในวัยประถมศึกษา และท้าทายศักยภาพในวัยมัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเพลิดเพลินและเติบโตอย่างมีความสุข ทางโรงเรียนมีการเปิดเรียนแบบ On-site ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้รายงานว่า โรงเรียนได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยดำเนินการร่วมกับผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงทำให้สามารถเปิดเรียนแบบ On-site ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะได้นำไปขยายผลกับโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป
 

...


รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ต้องการให้นักเรียนได้เรียนแบบ On-site ให้มากที่สุด และพยายามดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย พร้อมกันนั้นก็ได้ย้ำนโยบายกับผู้บริหารระดับจังหวัดของ ศธ.ให้ประสานกับกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นประธานอย่างใกล้ชิด

เพราะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ศธ.ได้เปิดโอกาสให้แต่ละสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนใน 5 On เหมาะสมกับบริบทของการแพร่ระบาดในพื้นที่ ได้แก่ On-Site การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน, On-Demand การเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ, On-line การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต, On-Hand การเรียนที่บ้านด้วยเอกสาร และ On-Air การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ใช้สื่อของ DLTV และก็พบว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การมาโรงเรียน

“ซึ่งล่าสุดทราบว่าขณะนี้สถานศึกษาในหลายจังหวัดได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ได้แล้ว ในจำนวนนี้มีหลายจังหวัดเปิด On-site ทุกโรงเรียน”
 
นางสาวตรีนุช กล่าวด้วยว่า ได้ย้ำกับทุกโรงเรียนเมื่อมีการเปิดเรียนแบบ On-site แล้วขอให้วางแผนจัดการเรียนการสอน เพื่อชดเชยกับสิ่งที่ผู้เรียนได้ขาดหายไปในช่วงเรียน On-line หรือในรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะการเรียนที่ต้องใช้การฝึกปฏิบัติ หรือ การอภิปรายกลุ่ม ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังและมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียน On-site อย่างปลอดภัย.