โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ ติดตามแก้ปัญหา PM 2.5 คาดการณ์ 25-28 ม.ค. ค่าฝุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น ห่วงประชาชน เตือนสวมหน้ากาก งดเผา ขณะตรุษจีน งดเผากระดาษ ใช้ธูปสั้น หรือธูปไฟฟ้าแทน

วันที่ 24 ม.ค. 65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามการขับเคลื่อนแผนรับมือป้องกันและแก้ปัญหา PM 2.5 ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติที่ผ่านมาโดยตลอด ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยการตรวจสอบการวัดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ข้อมูล วันที่ 23 มกราคม 2565) พบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ในระดับดีถึงดีมาก ค่าฝุ่นปรับตัวลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ดังนี้ ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10-29 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 26-48 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8-43 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11-48 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10-18 มคก./ลบ.ม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9-29 มคก./ลบ.ม.

...

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมมลพิษคาดการณ์ปริมาณ PM 2.5 ในช่วงระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2565 ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัดและกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่ปิดและลมอ่อน จึงขอให้ประชาชนงดการเผาในที่โล่ง ใช้รถเท่าที่จำเป็น ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และป้องกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

“นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพของประชาชนทุกคน ทั้งโควิด-19 และปัญหาฝุ่น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคประจำตัว ให้ระมัดระวังและดูแลเป็นพิเศษ รวมทั้งให้ร่วมกันลดปริมาณการเกิดฝุ่น PM 2.5 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยขอความร่วมมือไม่เผากระดาษเงินกระดาษทอง ใช้ธูปสั้น หรือเปลี่ยนเป็นใช้ธูปไฟฟ้าแทน รวมทั้งเตือนประชาชนให้ป้องกันตัวเองอย่างสูงสุด สวมหน้ากากอนามัย และเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิด” นายธนกร กล่าว.