ศบค. ห่วง 8 จังหวัดพื้นที่สีฟ้า ยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง ขณะร้านอาหารกึ่งผับ พบคลัสเตอร์มากที่สุด วันนี้รายงาน 8 จังหวัด รวมเกือบ 100 ราย

วันที่ 12 ม.ค. 2565 พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวในช่วงหนึ่งของการแถลงที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก มีความเป็นห่วงพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะนนทบุรี และปทุมธานี โดยราว 3-4 วันก่อนผู้ติดเชื้อยังอยู่หลักสิบ แต่กลับกระโดดมาเป็นตัวเลข 3 หลัก และมีทิศทางแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้ ใน 8 จังหวัดพื้นที่สีฟ้าเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อเมื่อวานที่ผ่านมา วันนี้เพิ่มขึ้นถึง 507 ราย จึงขอเน้นย้ำพื้นที่สีฟ้าทั้ง 8 จังหวัด แม้จะเปิดกิจกรรมและกิจการ แต่ต้องกำกับติดตามมาตรการต่างๆ ให้อยู่ภายใต้ความปอดภัยจากโรค ทั้ง COVID Free Setting รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนยังต้องเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคลในการใช้ชีวิตประจำวัน

...

ในส่วนของคลัสเตอร์ใหม่ที่พบมากที่สุดยังคงเป็นร้านอาหารกึ่งผับ หรือกึ่งสถานบันเทิง มีรายงาน 8 จังหวัด รวม 95 ราย

  • อุบลราชธานี 26 ราย
  • เชียงใหม่ 26 ราย
  • น่าน 22 ราย
  • อุดรธานี 6 ราย
  • ขอนแก่น 6 ราย
  • พะเยา 3 ราย
  • ศรีสะเกษ 3 ราย
  • นนทบุรี 3 ราย

คลัสเตอร์สังสรรค์ปีใหม่ ประกอบด้วย อุดรธานี 9 ราย หนองบัวลำภู 6 ราย ส่วนคลัสเตอร์โรงงาน อยู่ที่นครพนม 18 ราย ขณะที่คลัสเตอร์งานบุญ พบที่อุบลราชธานี 3 ราย คลัสเตอร์สถานศึกษา พบ 3 จังหวัด คือ จันทบุรี 6 ราย กรุงเทพมหานคร 5 ราย และนนทบุรี 2 ราย

นอกจากนี้ในส่วนของสถานพยาบาลที่มีรายงานการติดเชื้อมาเป็นระยะในบุคลากรทางการแพทย์ มีรายงานพบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถึง 5 โรงพยาบาล และแม้แต่ละแห่งจะพบผู้ติดเชื้อเพียง 2-3 ราย แต่เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญมาก ขอให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้มากที่สุดด้วย.