อรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ชี้ 7 ปี การศึกษาไทย ใต้ "พล.อ.ประยุทธ์" ทำเด็กไร้อนาคต ต่างชาติประเมินตกต่ำทุกปี แนะ มองเทรนด์โลก เร่งแก้ ก่อนเด็กไทยตกงานพุ่ง

ดร.อรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาการศึกษาของไทยอยู่ในภาวะใกล้ปรอทแตกจากปัญหาสะสมหลายด้าน ทั้งกรณีผลการสำรวจทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency Index) ปี 2021 ของเด็กไทยรั้งท้ายตารางอยู่อันดับที่ 100 จากทั้งหมด 112 ประเทศ และต่ำกว่าเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา นอกจากนี้ยังมีเด็กอีกจำนวนมากเข้าไม่ถึงเครื่องมือสื่อการเรียนในช่วงโควิด-19 ขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือใช้แล้วจากหน่วยงานของภาครัฐที่เพิ่งอนุมัติจัดซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่อีกด้วย ทั้งหมดคือบางส่วนของปัญหาการศึกษาไทยบนปลายยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นทะเลออกมาเท่านั้น ซึ่งเกิดจากโครงสร้างการศึกษาที่บิดเบี้ยว ดังนั้นทุกฝ่ายควรใช้โอกาสนี้ในการปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ โดยส่วนตัวมีข้อกังวลใน พ.ร.บ.ฉบับนี้เกี่ยวกับการมอบอำนาจให้คณะกรรมการนโยบายที่มากเกินไปหรือไม่ เพราะมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะกรรมการด้วย หากส่วนราชการใดไม่ทำตามมติของคณะกรรมการนโยบาย ถือว่าหัวหน้าส่วนราชการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไปด้วยหรือไม่ ซึ่งอาจสร้างปัญหาในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ทั้งในฝั่งของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง เป็นต้น

ดร.อรุณี กล่าวอีกว่า ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จะร่วมส่งผ่านข้อเสนอให้มีการปรับหรือเพิ่มเนื้อหาให้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีมิติและความเข้าใจต่อพลวัตทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่การศึกษา มากกว่าการมุ่งเน้นการบริการจัดการด้วยตัวชี้วัดและประเมินผล กำหนดเป้าหมายประเทศจะเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านไหนบ้างเพื่อตอบรับโลกก้าวกระโดด พร้อมกับกำจัดความเชื่อว่ารัฐราชการมีศักยภาพมากสุด ต้องรีบแก้ไขก่อนที่เด็กไทยจะอยู่ในภาวะตกงานแตะล้านคนในไม่ช้า ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาเพิ่มทางเลือกในการส่งเสริมการศึกษาผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) อย่างจริงจัง ลดความเหลื่อมล้ำด้วย อินเทอร์เน็ตดี ฟรีค่าใช้จ่าย ใช้งานได้จริง เพื่อให้เด็กเข้าถึงความรู้ เป็นผู้ชี้นำการเรียนรู้ของตนเอง และในอนาคตเด็กกลุ่มนี้อาจจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้

...

“7 ปี พลเอกประยุทธ์ทิ้งขว้างเด็กไทยไร้อนาคต เด็กจบปริญญาตรี หรือแม้แต่สายวิชาชีพตกงานมากถึง 8.7 แสนคน ยังมีเด็กที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาอีกจำนวนมากนับล้าน เด็กไทยมากกว่า 2.6 ล้านคนต้องสังเวยให้กับความไร้ความสามารถของท่าน นี่คือสิ่งที่เด็กไทยคงจดจำถ้าเลือกผู้นำผิด แม้แต่อนาคตที่ฝัน เด็กไทยก็ยังไม่มี” ดร.อรุณี กล่าว.