รัฐมนตรีดีอีเอส พร้อมแพทย์อาสา สวมชุด PPE ลุยเยี่ยมผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวที่บ้าน ทดสอบระบบ DE Home Isolation Solution ที่กระทรวงทำไว้ให้แพทย์ติดต่อกับคนไข้ด้วยตนเอง

วันที่ 4 ส.ค. 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ (ดีอีเอส) สวมชุด PPE พร้อมแพทย์อาสา ลงพื้นที่ยานนาวา-สาทร เยี่ยมผู้ป่วยที่รักษาตัวในบ้านพัก หรือ Home Isolation Solution พร้อมทดสอบระบบการรักษาผ่านแอปพลิเคชัน DE Home Isolation Solution ที่ทางกระทรวงฯได้พัฒนา เพื่อสอดรับการติดต่อระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ขณะที่ พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข เขต 18 ยอมรับว่า ระบบ DE Home Isolation Solution เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงผู้ป่วย ทำให้การรักษาและติดตามอาการง่ายและสะดวก ที่สำคัญสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับระบบการรักษาผ่าน DE Home Isolation Solution นั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พัฒนาระบบเพื่อให้โรงพยาบาล แพทย์สามารถบริหารจัดการผู้ป่วยโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่ติดเชื้อโควิดจะติดต่อไปที่โรงพยาบาลด้วย Line และลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในระบบ ทางโรงพยาบาลสามารถใช้ระบบนี้ติดต่อกับคนไข้เพื่อทำการประเมินอาการ ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือ (สีเขียว) ก็สามารถที่จะ Home Isolation ได้ โดยโรงพยาบาลจะส่งยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นไปให้คนไข้ ร่วมกับการ Monitor อาการผ่านทางช่องทาง Line OA และปรึกษาแพทย์ผ่านระบบ VDO Call เพื่อลดความแออัด แต่หากคนไข้มีอาการ (สีเหลืองหรือสีแดง) โรงพยาบาลก็จะจัดหาเตียงรองรับได้ทันการณ์ ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารจัดการเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสีย หากโรงพยาบาลใดมีความต้องการใช้ Solution นี้ สามารถติดต่อได้ที่เพจ chaiwut.t@mdes.go.th โดยเป็นเพจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอสโดยตรง.

...