ศบค. รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ 3 ส.ค. 64 ตัวเลขผู้ติดเชื้อ 18,901 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มสูง 147 ศพ อยู่ระหว่างรักษาตัว 209,039 ราย อาการหนัก 4,893 ราย หายป่วยเพิ่ม 18,590 ราย

เมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 3 ส.ค. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยมีรายละเอียดดังนี้

  • ติดเชื้อในประเทศ 18,151 ราย
  • ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 743 ราย
  • ติดเชื้อจากต่างประเทศ 7 ราย
  • รักษาหายเพิ่มขึ้น 18,590 ราย
  • กลับบ้านแล้ว 437,831 ราย
  • อยู่ระหว่างรักษาตัว 209,039 ราย แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 72,728 ราย และโรงพยาบาลสนาม 136,311 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก (ปอดอักเสบ) 4,893 ราย ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,046 ราย
  • มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 147 ศพ ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 5,315 ศพ (ตั้งแต่ปี 2563)
  • ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 652,185 ราย นับเป็นรายที่ 633, 285-652,185
  • ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 42 ของโลก

สำหรับผู้ติดเชื้อ 18,901 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 15,176 ราย
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 2,975 ราย
เรือนจำ/ที่ต้องขัง 743 ราย
ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 7 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายจังหวัด 5 จังหวัด มากที่สุดยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร และนนทบุรี.

...