วิ่งปฐมฤกษ์รถไฟชานเมืองสายสีแดง นายกฯทำพิธีเปิดบริการช่วงสถานีกลางบางซื่อ-รังสิตและสถานีกลางบางซื่อ-ตลิ่งชัน ฟรี ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์ปลายปี 64 เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางออกสู่ภูมิภาคและเข้าสู่กรุงเทพฯ ชั้นในได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

เปิดปฐมฤกษ์ให้ประชาชนใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ฟรี โดยเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการเดินรถโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล และสถานีกลางบางซื่อ ผ่านระบบวิดีโอทางไกล ให้ประชาชนทดลองใช้ฟรี ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์ปลายปี 2564 โดยรถไฟสายดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางกับระบบขนส่งอื่นๆ ของประเทศอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งทางบก และทางอากาศ เพื่อให้ประชาชนเดินทางออกสู่ภูมิภาคและเข้าสู่กรุงเทพฯ ชั้นในให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และแก้ปัญหาการจราจรติดขัด โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายก-รัฐมนตรี ผู้แทนสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ แห่งญี่ปุ่น ร่วมเป็นสักขีพยาน

...

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้ทำพิธีเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ทั้งช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบในเดือน พ.ย.2564 นี้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งพัฒนาระบบคมนาคมทางรางในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมือง เพื่อช่วยยกระดับการเดินทางของประชาชนสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บรรเทาปัญหาการจราจร รวมถึงพัฒนารถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง

สำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง นอกจากจะเป็นทางเลือกให้ประชาชนสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯสู่ปริมณฑลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแล้ว ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมโอกาสด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงสนับสนุนการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจตลอดแนวเส้นทาง นอกจากนี้ ในระยะยาวจะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมและการขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน นับเป็นก้าวย่างสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของการพัฒนาระบบรางและการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งต่อไปจะมีการเร่งรัดการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคอีกด้วย

รถไฟชานเมืองสายสีแดง อัตราค่าโดยสารจะเริ่มต้นที่ 12 บาท สูงสุดไม่เกิน 42 บาท รวมค่าแรกเข้า โดยปรับขึ้นทุก 2 บาทต่อ กม. ระยะเวลาการเดินทางจากสถานีกลางบางซื่อไปยังสถานีรังสิต มีระยะทางประมาณ 26 กม. จำนวน 10 สถานี ประกอบด้วย สถานีกลางบางซื่อ จตุจักร วัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะฯ ดอนเมือง หลักหก และรังสิต ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 25 นาที ส่วนการเดินทางจากสถานีกลางบางซื่อไปยังสถานีตลิ่งชัน มีระยะทางประมาณ 15 กม. จำนวน 3 สถานี ประกอบด้วย สถานีบางซ่อน บางบำหรุ และตลิ่งชัน

นอกจากนี้ รถไฟสายดังกล่าวยังมีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู บริเวณสถานีหลักสี่ ซึ่งรถไฟฟ้าสายนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ที่บริเวณสถานีบางซ่อน สำหรับตารางการเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดง ในช่วงทดลอง จะให้บริการทุก 15 นาที เที่ยวแรกออกจากสถานีกลางบางซื่อในเวลา 06.00 น. และเที่ยวสุดท้ายออกจากสถานีกลางบางซื่อในเวลา 19.00 น.รวมเส้นทางละ 78 เที่ยวต่อวัน แต่เมื่อมีการเดินทางเต็มรูปแบบจะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.