นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ชี้ พิษโควิดกระทบ พ.ร.บ.พืชกระท่อม เสร็จไม่ทัน 24 ส.ค.นี้ ฟันธง เกิดปัญหาปฏิบัติลักลั่นแน่ ขอรัฐบาลเตรียมหาทางออก

วันที่ 1 ส.ค.64 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความคืบหน้าของกฎหมายปลดล็อกพืชกระท่อม ว่า หลังมีประกาศราชกิจจานุเบกษาให้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ปลดล็อกพืชกระท่อม) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และมีการออกกฎหมายกำหนดการใช้พืชกระท่อมอีกฉบับหนึ่ง คือ พ.ร.บ.พืชกระท่อม ซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ วาระสอง แต่เมื่อเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การประชุมสภาฯต้องงดไป จะมีการเปิดประชุมสภาฯอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 18-20 สิงหาคม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ของรัฐบาล จึงไม่มีวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อมแต่ประการใด ตนเชื่อว่าร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม จะพิจารณาเสร็จไม่ทันวันที่ 24 สิงหาคมนี้แน่นอน เพราะยังมีขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาอีกหลายขั้นตอน เช่น ต้องผ่านการพิจารณาสภาฯในวาระ 2 และวาระ 3 ก่อน หลังจากนั้นต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา เพื่อขอความเห็นชอบ และต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา อีกด้วย จึงเสร็จไม่ทันวันที่ 24 สิงหาคม ตามประกาศ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ที่มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 24 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป อาจทำให้เกิดปัญหาความลักลั่นในการปฏิบัติแน่

“ในฐานะที่ผมเป็นผู้ผลักดันให้มีการปลดล็อกพืชกระท่อมคนหนึ่ง จึงอยากจะให้รัฐบาลได้เตรียมหาทางออกของปัญหาที่จะเกิดขึ้นว่า จะแก้ปัญหาพืชกระท่อมอย่างไร เพราะหลังวันที่ 24 สิงหาคมนี้ การปลูก การครอบครอง การบริโภคพืชกระท่อม เป็นไปอย่างเสรี ไม่มีความผิดตามกฎหมายแล้ว แต่กฎหมายที่ใช้ในการกำกับและควบคุม ขั้นตอนการใช้พืชกระท่อม ยังไม่สามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้เลย” นายเทพไท กล่าว.

...