"อนุชา" รมต.ประจำสำนักนายกฯ เผย เหตุ บางวัดไม่รับเผาศพโควิด-19 เพราะเตาเผาไม่ใช่ชนิดที่ปลอดมลพิษ ขณะที่ พศ.เตรียมสรุปรายชื่อวัดทั่วประเทศที่พร้อม เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบ

วันที่ 3 พ.ค. นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่ได้สั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) โดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการ พศ. ถึงกรณีที่มีข่าวว่า บางวัดไม่รับเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 สร้างความเดือดร้อนให้ญาติผู้เสียชีวิต จนกระทั่งมีการเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า สาเหตุที่บางวัดไม่รับเผาศพ เนื่องจากเตาเผาบางวัดไม่มีความพร้อม เพราะการเผาศพผู้ติดเชื้อต้องใช้เตาเผาชนิดที่ปลอดมลพิษ และต้องเผาทันทีภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและลดการแพร่กระจายของเชื้อไปยังชุมชนในพื้นที่ จึงเป็นที่มาว่าบางวัดไม่สามารถดำเนินการเผาศพผู้ติดเชื้อได้

ทั้งนี้ เมื่อมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิต ขอให้ญาติรีบแจ้งสาธารณสุขในพื้นที่ทันที ซึ่งจะมีการประสานมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ที่มีการประสานวัดที่มีความพร้อมสำหรับเผาศพผู้ติดเชื้อเรียบร้อยแล้ว ขอให้ประชาชนเข้าใจ ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อไม่ปกติ ซึ่งต้องทำการเผาทันที ขออย่าเลือกวัดเผา และขอให้ดูวัดที่มีความพร้อม

"ในวันนี้ พศ.จะมีการประชุมผ่านระบบ Zoom ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทำการสำรวจวัดที่มีความพร้อมสำหรับเผาศพผู้ติดเชื้อ และจัดทำบัญชีรายชื่อสำหรับการประสานงานกับสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเผาศพผู้ติดเชื้อ สร้างความมั่นใจแก่ญาติผู้เสียชีวิตว่ามีสถานที่สำหรับเผาศพอย่างแน่นอน" นายอนุชา กล่าว...

...