วันศุกร์ที่แล้วผมเขียนล่วงหน้าถึง “คะแนนดัชนีรับรู้การทุจริตของไทย” ที่จัดอันดับโดย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ก่อนที่ทางองค์กรจะประกาศผลเพียงวันเดียว วันนี้ผมเลยขอนำผลคะแนนมาให้อ่านกันเต็มๆจากการแถลงของ “คุณนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ช. เป็นผลงานของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ล้วนๆ ไม่มีรัฐบาลอื่นเจือปน ผลการจัดอันดับปี 2563 รัฐบาลที่มีการทุจริตน้อยที่สุดในโลกอันดับ 1 ยังคงเป็น ประเทศเดนมาร์ก (มีนายกฯหญิงวัย 44 ปี) และ นิวซีแลนด์ (มีนายกฯหญิงวัย 41 ปี) ได้คะแนนสูงสุด 88 จาก 100 คะแนน

ประเทศไทย อันเป็นที่รักของเรา ได้เพียง 36 คะแนนเท่าเดิม แต่ อันดับการทุจริตหล่นลงไปอยู่ที่อันดับ 104 จาก 180 ประเทศ การทุจริตคอร์รัปชันไทยแย่กว่าปี 2562 ถึง 3 อันดับ

ปี 2560 คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของไทยได้ 37 คะแนน จาก 100 คะแนน สอบตกด้วยคะแนนที่น่าเกลียดอยู่แล้ว อยู่อันดับที่ 96 ของโลก จาก 180 ประเทศ ปี 2561 คะแนนลดลงไป 1 คะแนน เหลือ 36 คะแนน แสดงว่ามีการทุจริตเพิ่มขึ้น หล่นไปอยู่อันดับที่ 99 ของโลก ลดลงไป 3 อันดับ ปี 2562 ไทยได้คะแนนเท่าเดิม 36 คะแนน แต่อันดับหล่นไปอยู่อันดับที่ 101 ของโลก ลดลงไปอีก 2 อันดับ แสดงว่าการทุจริตในปี 2562 ไม่ได้ ลดลงเลย และ ปี 2563 ไทยก็ยังได้ 36 คะแนนเท่าเดิม แต่ อันดับลดลงไปอีก 3 อันดับ ไปอยู่อันดับที่ 104 จาก 180 ประเทศ แสดงว่าการทุจริตในปี 2563 ก็ยังทุจริตเหมือนเดิม

ตั้งแต่ปี 2560–2563 อันดับการทุจริตของไทยลดลงมาถึง 8 อันดับ จากอันดับที่ 96 ในปี 2560 ลงมาอยู่อันดับที่ 104 ในปี 2563 สอดคล้องกับผลสำรวจของ เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (WEF) ที่ระบุว่า อุปสรรคการลงทุนในไทยอันดับ 1 คือ การทุจริตคอร์รัปชัน

...

การวัดคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติใช้ข้อมูลจาก 9 แหล่งที่ได้รับความเชื่อถือจากทั่วโลก ปีนี้แม้ไทยจะได้คะแนนเท่าปีที่แล้ว 36 คะแนน แต่มี 1 แหล่งข้อมูลที่คะแนน ของไทยลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 4 คะแนน คือ ข้อมูลของ IMD World Competitiveness สถาบันจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั่วโลก ปี 2562 ได้ 45 คะแนน แต่ปี 2563 ได้ 41 คะแนน ลดลง 4 คะแนน

คะแนนที่ลดลง 4 คะแนน มาจากผู้ตอบแบบสำรวจเห็นว่า ไทย ยังมีปัญหาการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การรับสินบนให้ลักลอบเปิดบ่อนการพนัน การรับสินบนลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมาย แม้ภาครัฐจะนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการประชาชน แต่ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ยังมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ จึงเกิดปัญหาสินบนและการทุจริต ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำการทุจริต ยังไม่มีประสิทธิภาพ ถึงแม้มีการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำผิด แต่ก็เป็นเพียงเจ้าหน้าที่รัฐในระดับล่าง นอกจากนี้ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต เช่น พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพียงข้อมูลแหล่งเดียวก็สะท้อนถึง ความล้มเหลวในการบริหารประเทศ ของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ค่อนข้างชัดเจน แต่ยังมีคะแนนอีก 8 แหล่งที่ระบุในทำนองเดียวกัน เช่น ธรรมเนียมการให้สินบนเพื่อให้ได้สัญญาสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐ การติดสินบนหรือการคอร์รัปชันในรูปแบบอื่นเพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น แม้แต่ ดัชนีคอร์รัปชันของฝ่ายนิติบัญญัติ ก็มีการนำไปคิดคะแนนประเทศไทย

ถ้า เงินภาษีประชาชน ไม่ถูก นักการเมือง ข้าราชการ และ เอกชนบางกลุ่ม ร่วมกันทุจริตคอร์รัปชัน ชีวิตคนไทยทุกคนดีกว่านี้ แน่นอน เศรษฐกิจไทยก็ดีกว่านี้แน่นอน ไม่ใช่ รวยกระจุก 1% จนกระจาย 99% และ คนยากจนเพิ่มขึ้น อย่างทุกวันนี้แน่นอน.

“ลม เปลี่ยนทิศ”