"สมศักดิ์" เชื่อกระบวนการปลดล็อกกระท่อมอีก 6 เดือนเสร็จ เผย ยธ.เสนอร่าง ก.ม.ควบคุมผ่าน ครม.แล้ว ชี้ทุกอย่างต้องมีกรอบปล่อยฟรีสไตล์ไม่ได้ ยันกฎหมายตัวใดที่เป็นประโยชน์ต้องเร่งทำ

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.63 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าในการปลดล็อกพืชกระท่อมว่า ขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่... พ.ศ.... ซึ่งได้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร และได้มีการอภิปรายแสดงความเห็นของ ส.ส.ไปเรียบร้อย เหลือเพียงการลงมติรับหลักการ และตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณา โดยการประชุมสภาฯในสัปดาห์นี้น่าจะเรียบร้อย ซึ่งตนกำลังดูอยู่ว่าจะเสนอตัวเป็นประธาน กมธ.ชุดนี้ดีหรือไม่ หากเป็นประโยชน์ และทำให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดี เพราะที่ผ่านมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าใจผิดว่า รัฐบาลได้ปลดล็อกพืชกระท่อมแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ตนต้องชี้แจงว่า เรายังไม่ได้มีการปลดล็อกพืชกระท่อม ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณากฎหมายอยู่ 

เมื่อถามว่า การปลดล็อกพืชกระท่อมจะเสร็จเมื่อไร นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนของการปลดล็อกที่รัฐบาลได้เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่... พ.ศ.... กำลังจะผ่านวาระแรก จากนั้นการตั้ง กมธ. และลงมติในวาระสองและสามน่าจะใช้เวลาไม่นาน แต่เรายังต้องมี พ.ร.บ.พืชกระท่อม ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงยุติธรรม ได้ร่าง พ.ร.บ.และได้ส่งให้ทาง ครม.พิจารณาเห็นชอบแล้ว กำลังอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งตนคิดว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับ รวมระยะเวลาแล้วน่าจะออกเป็นกฎหมายได้ภายใน 6 เดือน ซึ่งการปลดล็อกพืชกระท่อมนั้น เราจะปลดล็อกแล้วปล่อยฟรีสไตล์ไม่ได้ เราต้องมีการกฎหมายกำหนดให้ชัดเจนว่า จะใช้อย่างไรได้บ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ไปในทางที่ผิด รวมถึงเรื่องการขออนุญาตเพื่อปลูกและใช้ด้วย ทุกอย่างต้องกำหนดให้ชัดเจน 

...

"ผมเป็นผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนของประชาชน เราพยายามทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน กฎหมายฉบับใดที่เป็นประโยชน์เราต้องเร่งทำ ซึ่งการปรับพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดนั้น จะมีประโยชน์ต่อประเทศมาก เพราะสามารถนำมาทำยาแก้ปวดแทนมอร์ฟีน และส่งออกขายต่างประเทศได้ หากศึกษาและทำอย่างถูกต้อง ผ่านการควบคุมอย่างมีคุณภาพ แต่ทั้งนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ต้องกำหนดให้เกิดความชัดเจนในการเพาะปลูก ต้องมีการศึกษาความต้องการของตลาดด้วย เพื่อให้กลไกต่างๆไม่เสียหายจนราคาตกต่ำ" นายสมศักดิ์ กล่าว