บ่ายสามโมงวันนี้ (2 ธ.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำตัดสินชี้ชะตานายกฯลุงตู่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไป? หรือจะโดนเททิ้งกลางทาง?

โดยที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน จะวินิจฉัยคำร้องกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเกษียณอายุจากตำแหน่ง ผบ.ทบ.ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ปี 2557

แต่จากบัดนั้นจนถึงบัดนี้ นายกฯ ลุงตู่ยังปักหลักอยู่บ้านหลวงในกรมทหารราบ 1 รักษาพระองค์ ถนนวิภาวดี อย่างเกษมสำราญ

ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ

ทำให้กองทัพบกต้องใช้งบราชการ (จากภาษีประชาชน) ออกค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์

การที่ “ลุงตู่” ยังใช้บ้านหลวงเป็นบ้านพักส่วนตัวมาถึง 7 ปี จึงเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามมาตรา 186 ของรัฐธรรมนูญ

ที่กำหนดห้ามรัฐมนตรี หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รับประโยชน์ใดๆจากหน่วยราชการ หรือหน่วยงานของรัฐในกำกับดูแล!

นอกจากนี้ ยังเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 184 ของรัฐธรรมนูญ

และฝ่าฝืน พ.ร.บ.ป.ป.ช.ที่ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินสามพันบาทขึ้นไป

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า นายกฯลุงตู่เข้าข่ายความผิดทั้ง 3 ข้อ? หรือข้อหนึ่งข้อใด?

นายกฯลุงตู่ ต้องหลุดจากนายกรัฐมนตรีทันที!!

ห้ามดำรงตำแหน่งการเมือง 2 ปี แถมอีกกระทง

และ “ข้อสำคัญ” ทำให้ ครม.ทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งยกทีม!!

คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ จึงกระตุ้นต่อมเสียวที่เสียวอยู่แล้ว ให้เสียวหนักยิ่งกว่าเดิม

...

“แม่ลูกจันทร์” กระชุ่นศาลรัฐธรรมนูญต้องชี้ประเด็นให้ชัดๆ ว่าการที่ “นายกฯลุงตู่” ยังอาศัยบ้านรับรองกองทัพบกกว่า 7 ปี

ถือเป็นการรับประโยชน์จากหน่วยราชการหรือไม่??

ถ้า “ใช่” ต้องเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ถ้า “ใช่” ต้องเข้าข่ายขัด พ.ร.บ.ป.ป.ช.ที่ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมูลค่าเกินสามพันบาท

เพราะมันพันกันเป็นงูกินหางทั้ง 3 ประเด็น

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าแม้จะมีเอกสารชี้แจงจากกองทัพบก ยืนยันว่าระเบียบกองทัพบก กำหนดให้อดีตผู้บังคับบัญชา ผู้ประกอบคุณงามความดี พักอาศัยในบ้านรับรองของกองทัพระยะยาว

โดยกองทัพบกสนับสนุนงบ ประมาณค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

แต่ระเบียบของกองทัพบก ไม่สามารถหักล้างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ!!

ถ้ายึดรัฐธรรมนูญเป็นหลัก คนเกษียณอายุแล้วอยู่บ้านหลวงไม่ได้ แน่นอน

แต่...สำหรับ “นายกฯลุงตู่” มหาบุรุษผู้เป็นบิดาแห่งข้อยกเว้นทั้งปวง

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่า “ลุงตู่” จะไม่หลุดจากนายกรัฐมนตรี

รับประกันซ่อมฟรี...ลุงตู่ยังอยู่ต่อไปยาวๆ.

“แม่ลูกจันทร์”