ครม. เห็นชอบลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 2% เป็นเวลา 3 เดือน เริ่ม ก.ย. - พ.ย. หวังช่วยลดภาระผู้ประกันตน-นายจ้าง เพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

วันที่ 1 ก.ย. 2563 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ว่า ครม. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถือเป็นภาค 2 หลังมีการช่วยเหลือไปแล้วช่วงเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้เหลือฝ่ายละ 2% ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราเดือนละ 96 บาท จากเดิม 432 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือน ก.ย. - พ.ย. 2563

สำหรับการลดหย่อนการออกเงินสมทบครั้งนี้ ทางกระทรวงแรงงานคิดถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น คือ ลดภาระให้กับผู้ประกันตน 12.79 ล้านคน คิดเป็น 1.3 หมื่นล้านบาท และนายจ้าง 4.87 แสนราย คิดเป็น 1.1 หมื่นล้านบาท ขณะที่ภาพรวมการลดหย่อนการออกเงินสมทบจะนำไปสู่การเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 2.4 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ หากคิดเป็นเงินที่จะช่วยประหยัดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 เฉลี่ย 1,022 บาท ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 เฉลี่ย 1,008 บาท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน.