ด่วน! มีผลแล้ววันนี้ ลักลอบขุด "ต้นเทียนทะเล" จำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสน “วราวุธ รมว.ทส.” ย้ำ หน่วยงานดำเนินการอย่างเด็ดขาด ชี้เป็นไม้มีค่า พบได้ตามแนวป่าชายเลน นับวันจะยิ่งลดจำนวนลง ยันรักษาไว้เพื่อลูกหลานในอนาคต  

วันที่ 18 ส.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยเรื่องนี้ที่กระทรวงฯ ว่า "ไม้เทียนทะเล" จัดเป็นไม้มีคุณค่าทางระบบนิเวศ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตนเองได้มีโอกาสลงตรวจพื้นที่ป่าชายเลนในหลายพื้นที่ และได้พบเห็น ไม้เทียนทะเลในธรรมชาติว่า มีความสวยงาม และทราบว่าเป็นไม้ที่มีความต้องการของตลาดปัจจุบัน แต่ยังไม่มีประกาศอยู่ในบัญชีไม้หวงห้าม การบุกรุกลักลอบตัดไม้เทียนทะเลในป่าชายเลน ถูกพบเห็นและดำเนินคดีอยู่บ่อยครั้ง ตนได้มอบนโยบายกับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงแนวทางการบริหารจัดการและควบคุมรักษาไม้เทียนทะเลให้คงอยู่ในธรรมชาติ โดยท่านปลัด ทส.ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการออกคำสั่งและมาตรการคุ้มครองไม้เทียนทะเลให้คงอยู่ตามธรรมชาติอย่างเร่งด่วน สุดท้ายตนอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนว่า

...

“มูลค่าไม้เทียนทะเลที่ซื้อขายกันที่ว่ามีราคาสูงแล้วนั้น เป็นเพียงมูลค่าที่เกิดจากความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ซึ่งไม่รวมมูลค่าที่เป็นต้นทุนธรรมชาติ คุณประโยชน์ต่อระบบนิเวศและจะเป็นสมบัติของลูกหลานเราในอนาคตที่ยากที่จะประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเข้าตัดไม้เทียนทะเล เป็นความผิดทางอาญา ของป่าก็ควรที่จะอยู่กับผืนป่า ธรรมชาติได้สร้างสมดุลของระบบนิเวศทุกอย่างไว้หมดแล้ว” ทั้งนี้ ตนได้กำชับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง และเด็ดขาดเพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป" นายวราวุธ กล่าว... 

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ไม้เทียนทะเล ไม่ได้อยู่ในบัญชีไม้หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ทำให้ไม้เทียนทะเลไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครอง โดยเฉพาะที่ผ่านมา ทางกรมฯ สามารถดำเนินการได้เพียงแจ้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุก ทำลายป่าเท่านั้น เป็นเหตุให้การกำกับ ควบคุม ดูแล ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งราวกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีหนังสือขอให้กรมป่าไม้ได้พิจารณาเสนอไม้เทียนทะเลที่ขึ้นในป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก ในบัญชีไม้หวงห้ามต่อไป อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวอาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนาน กว่าจะผ่านออกมาเป็นกฎหมายได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับการกระทำที่ทำให้ไม้ชนิดนี้ที่มีจำนวนน้อยอยู่แล้วในธรรมชาติไม่ให้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วอันจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 ประกอบมาตรา 17 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

ตนจึงออกคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 977/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเล เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเลมิให้ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการลักลอบขุดล้อมไม้เทียนทะเล เพื่อการค้าไม้บอนไซ และนำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนอื่นใดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้ใดพบเห็นผู้กระทำความผิดขอให้แจ้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ในทุกช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้เร่งรัดดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด

ด้าน พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 4 และกรมทรัพยากรทางทะเล ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อส่งเสริมและรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมถึงงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 มีความพร้อมที่จะร่วมสนธิกำลังร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการดำเนินการเพื่อป้องกันและรักษาไม้เทียนทะเลให้คงอยู่กับพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป