คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการชุดใหม่

ข่าว

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการชุดใหม่

ซี.12

  4 ส.ค. 2563 05:01 น.

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร.ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ 4 ปีแล้ว คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว

  ทั้งนี้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดไว้ในมาตรา 71/1 ว่าให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ร.” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีหนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีกำหนดเป็นรองประธาน ผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองค์การ และสังคมวิทยา อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน เลขาธิการ ก.พ.ร.เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

  ในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงประกอบด้วย

  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน

  รองประธานนั้นแต่เดิม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีหนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีกำหนดเป็นรองประธาน แต่ รัฐมนตรีเทวัญ ได้ลาออกจากรัฐมนตรีไปแล้วจึงต้องพ้นจากรองประธาน ก.พ.ร.ไปโดยปริยาย เข้าใจว่าหลังการปรับ ครม.ใหม่ใครเข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็คงได้เป็นรองประธาน ก.พ.ร.ด้วย

  กรรมการผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหนึ่งคน ได้แก่ นายธีรภัทร ประยูร-สิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการและเลขานุการ คือ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร.เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

  สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่ 10 คนตามมติ ครม. 29 กรกฎาคม 2563 นั้น กฎหมายกำหนดให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน จึงมีกรรมการในวาระที่สอง 4 ราย ได้แก่

  1.รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ (ด้านการเงินการคลัง) 2.นายไมตรี อินทุสุต อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ด้านรัฐศาสตร์) 3.ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ด้านนิติศาสตร์) 4.หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. (ด้านจิตวิทยาองค์การ)

  กรรมการใหม่ในวาระแรก 6 ราย คือ 1.นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ กลต. (ด้านเศรษฐศาสตร์) 2.นายนรชิต สิงหเสนี อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ด้านรัฐศาสตร์) 3.นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (ด้านนิติศาสตร์) 4.ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการ-เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ด้านบริหารรัฐกิจ) 5.นายประเสริฐ บุญ-สัมพันธ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ด้านบริหารธุรกิจ) 6.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม (ด้านสังคมวิทยา) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

  ในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ของ ก.พ.ร.นี้ มีอดีตเลขาธิการ ก.พ.ร. ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วได้กลับมาบ้านเดิมในฐานะกรรมการถึง 2 รายด้วยกันคือศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ และนายปกรณ์ นิลประพันธ์.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  "กรีฑาไทย" กับ "เพชรเม็ดงาม" ในซีเกมส์ 2021
  04:03

  "กรีฑาไทย" กับ "เพชรเม็ดงาม" ในซีเกมส์ 2021

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันพฤหัสที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:15 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์