พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดี

ข่าว

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดี

ซี.12

  4 ก.ค. 2563 05:01 น.

  มุมข้าราชการ เสาร์นี้ขอเลี้ยวเข้าไปในแวดวงมหาวิทยาลัย ที่มีการผลัดเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ โดยบันทึกไว้ได้ว่าในช่วงนี้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อธิการบดีหลายแห่ง เริ่มที่ นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็น อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อไปอีกวาระหนึ่งตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

  แต่งตั้ง นายวัชรินทร์ กาสลัก เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 แต่งตั้ง นายชาญชัย พานทองวิริยะกุล เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 แต่งตั้ง นายไชยรัตน์ ปราณี เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563

  จาก อธิการบดี มาถึงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย ที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ในระยะนี้ก็คือ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็น นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ นายวันชัย ศิริชนะ เป็น นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายวิจารย์ สิมะฉายา เป็น นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายวิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  ถัดมาเป็นพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยต่างๆคือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ราย คือ 1.นายกำจร ตติยกวี 2.นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 3.นายจรวย บุญยุบล 4.นายณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 5.นางดนุชา คุณพนิชกิจ 6.นายทศพร ศิริสัมพันธ์ 7.นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 8.นางธาริษา วัฒนเกส 9.นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 10.นายประพจน์ อัศววิรุฬหการ 11.นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 12.นายวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 13.นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 14.นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 15.นางอมรา พงศาพิชญ์

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13 ราย คือ 1.นายกนิษฐ์ สารสิน 2.นายชัย โสภณพนิช 3.นายไชยยศ เหมะรัชตะ 4.นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ 5.นายนักสิทธ์ คูวัฒนาชัย 6.นายประวิตร นิลสุวรรณากุล 7.นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 8.นายพิทูร พุ่มหิรัญ 9.นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ 10.นายวิชัย บุญแสง 11.นางสาวสมจิต หนุเจริญกุล 12.นายสมชาย พงษธา 13.นายสุเมธ ตันธุวนิตย์...

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12 ราย คือ 1.นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา 2.นายนักสิทธ์ คูวัฒนาชัย 3.นางนันทวรรณ วิจิตรวาทการ 4.นายพงศ์โพยม วาศภูติ 5.นายไพรัช ธัชยพงษ์ 6.นายภิเศก ลุมพิกานนท์ 7.นายมนูญ สรรค์คุณากร 8.นายวิชัย บุญแสง 9.นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ 10.นายสุพจน์ หารหนองบัว 11.นายสุวิชญ โรจนวานิช 12.นายอัมรินทร์ ดรัณภพ

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 14 ราย คือ 1.นายเจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา 2.นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ 3.นายธงชัย รักปทุม 4.นายธนา ธรรมวิหาร 5.นายบุญเลิศ เลิศเมธากุล 6.นายปราจิน เอี่ยมลำเนา 7.นายปิติ สุคนธสุขกุล 8.นายผดุงชัย ภู่พัฒน์ 9.นายพยุง ศักดาสาวิตร 10.นายรัชฎา จิวาลัย 11.นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม 12.นายวิชาญ ธรรมสุจริต 13.นายสมชาย วงศ์วิเศษ 14.นายโอภาส เขียววิชัย

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง 4 ราย คือ 1.นางเตือนใจ ดีเทศน์ 2.นางธาริษา วัฒนเกส 3.นายรัชตะ รัชตะนาวิน 4.นายวรศักดิ์ กนกนุกุลชัย

  สุดท้ายเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 12 ราย คือ 1.นายจรัญ มะลูลีม 2.นายชาญวิทย์ วัชรพุกก์ 3.นายถวิล สุวรรณ์ลี 4.นายปรีชา อ่องอารี 5.นายมาโนชญ์ เนาวสินธ์ 6.นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ 7.พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร 9.นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ 10.นางเสาวนิต คูประเสริฐ 11.นายอนันต์ สุไลมาน 12.นางอรัญญา เชาวลิต

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  "กรีฑาไทย" กับ "เพชรเม็ดงาม" ในซีเกมส์ 2021
  04:03

  "กรีฑาไทย" กับ "เพชรเม็ดงาม" ในซีเกมส์ 2021

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:27 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์