เครดิตภาพ เฟซบุ๊ก กองทัพอากาศไทย

กองทัพอากาศ อัพเกรด F-5TH ซุปเปอร์ไทยกริส เสร็จแล้ว เพิ่มประสิทธิภาพในการรบ ใช้อาวุธปล่อยนอกระยะสายตา ระบบเรดาร์ อวิโอนิกส์ใหม่ พร้อมระบบดาต้าลิงค์ ทำให้เทียบเท่าเครื่องบินขับไล่ในยุค 4.5

เครื่องบินขับไล่แบบ F-5E/F ของกองทัพอากาศ เป็น บ.ขับไล่ในยุคที่ 3 ที่ผลิตออกมาในยุคทศวรรษที่ 70 มีขีดความสามารถจำกัด ไม่สามารถใช้อาวุธไกลเกินระยะสายตา ประกอบกับมีเทคโนโลยีล้าสมัย ไม่สามารถเผชิญกับภัยคุกคามในปัจจุบันได้ การปรับปรุงขีดความสามารถของ บ.ที่มีใช้งานอยู่ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของ ทอ.ในการดำรงขีดความสามารถในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

...โครงการการอัพเกรดที่เริ่มต้นเมื่อปี 2561 ทำให้ เอฟ-5 ที ไทกริส หรือ เสือดุ เดิมของฝูงบิน 211 กองบิน 21 กลายเป็น เอฟ-5 ทีเอช (F-5TH) หรือ เอฟ-5 ซุปเปอร์ไทยกริส ที่แปลว่า เสือโคตรดุ ที่มีขีดความสามารถต่อสู้ในอากาศได้อย่างทัดเทียมกับเครื่องบินขับไล่ เช่น เอฟ-16 หรือ มิก-29 ฟัลครัม สามารถยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพิสัยกลาง และนอกระยะสายตา ขณะเดียวกันก็ยังเพิ่มโอกาสในการรอดจากการถูกยิงด้วยอาวุธนำวิถีได้อีกด้วย

โดยเฟซบุ๊กเพจ กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force ได้เผยถึงความสำเร็จของโครงการการปรับปรุง F-5TH ในปี 2562 ภายใต้แนวทางการพึ่งพาตนเอง ใช้งบประมาณที่มีจำกัดอย่างคุ้มค่า ขีดความสามารถ ให้สามารถใช้งานระบบอาวุธสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำสูง มีระยะยิงไกล รวมทั้งติดตั้งระบบเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับเป้าหมายเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ และเตรียมการติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์สมรรถนะสูงแบบอื่นๆ ของ ทอ.และระบบป้องกันทางอากาศของ ทอ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องคำนึงถึงการส่งกำลัง และซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งานของเครื่องบินที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าวหรืออย่างน้อย 15 ปี หลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ

โดยล่าสุด พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ทำการบินกับเครื่องบินแบบ บ.ข.๑๘ ข/ค (F-5 TH) ด้วยเช่นกัน

รายละเอียดของการปรับปรุง F-5 TH
- Mission Computer (MC) สามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย
- มีระบบแสดงข้อมูล Color Moving Map บนจอ Horizontal Situation Display รวมทั้งติดตั้งจอภายในห้องนักบิน แบบ Multi Function Color Display (MFCD) จำนวน 2 จอ
- ติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ให้มีระบบป้องกันการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECCM) แบบ HAVE QUICK II
- ปรับปรุง Head Up Display (HUD) และติดตั้ง Up Front Control Panel (UFCP)
- ติดตั้งระบบ Digital Video and Data Recorder (DVDR) สามารถบันทึกภาพและเสียง รวมทั้งมีระบบบรรยายสรุปหลังการบิน (Debriefing System)
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบ Environment Control System (ECS) ของ บ.รวมทั้งระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงขีดความสามารถ

ระบบอาวุธของ F-5 TH
- สามารถใช้งานระบบอาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศ ที่ทันสมัยในระยะสายตา (Within Visual Range) ที่ ทอ.มีใช้งานในปัจจุบัน อาทิ เอไอเอ็ม-9 M ไซด์วายเดอร์ ของสหรัฐฯ ไพธอน-4 ของอิสราเอล และ ไอริส-ที ของเยอรมนี อีกทั้งติดตั้ง ซอฟต์แวร์ อาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศ ระยะไกลเกินสายตา (Beyond Visual Range) แบบ เดอร์บี้ ของอิสราเอล ไว้สำหรับรองรับการใช้งานในอนาคต
- ติดตั้งอุปกรณ์ให้รองรับการใช้งานกระเปาะนำทางและชี้เป้า (Navigation/Targeting Pod) ซึ่ง ทอ.มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
- สามารถใช้งานระบบอาวุธที่ ทอ.มีใช้งานในปัจจุบัน และจะจัดหาในอนาคตได้ 
- ระบบป้องกันตนเองโดยติดตั้งระบบ Electronics Warfare ที่ทันสมัย ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ Radar Warning Receiver (RWR) และ Countermeasure Dispenser System จำพวก แผ่นสะท้อนคลื่นเรดาร์และพลุไฟ เพื่อลวงระบบนำวิถีของขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน


Data Link
- ติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link : TDL) แบบ Link - T ที่สามารถใช้งานในระบบบัญชาการและควบคุมหรือใช้ในระบบการปฏิบัติการทางอากาศของ ทอ.
- ติดตั้งระบบ Embedded GPS/INS แบบ Fiber Optic Gyro พร้อมด้วย GPS Antenna เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการเดินอากาศ


Radar
- ติดตั้งระบบเรดาร์ที่ทันสมัย โดยมีขีดความสามารถตรวจจับเป้าหมายระยะไกล สามารถตรวจจับเป้าหมายที่เป็น บ.ขับไล่ ได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า 40 ไมล์ทะเล รวมทั้งสนับสนุนใช้งานระบบอาวุธสมัยใหม่และมีขีดความสามารถ Synthetic Aperture Radar (SAR)


F-5E/F: Generation
ปัจจุบันเครื่องบินขับไล่ทั่วโลกส่วนใหญ่อยู่ในยุค 4 ถึง 5 แต่ F-5E/F ไทเกอร์ ทู ของ ทอ.ไทยจัดอยู่ในยุค 3 ซึ่งมีขีดความสามารถจำกัด ไม่พร้อมรับกับ ภัยคุกคาม โดยเมื่ออัพเกรด จะมีระบบอาวุธเทียบเท่าเครื่องบินขับไล่ในยุค 4.5 ที่มีระบบเรดาร์ระยะไกล และระบบอาวุธระยะไกลเกินสายตา ตลอดจนระบบ Data Link ดั่งเช่น เอฟ-16AM/BM (เอฟ-16เอ/บี ที่ได้รับการอัพเกรดครึ่งอายุการใช้งาน) JAS-39 C/D กริพเพน ที่ประจำการในกองทัพอากาศไทย หรือ ตระกูล มิก-29 ฟัลครัม และ ซู-27 แฟลงเคอร์  


ด้านการฝึกอบรม

นอกจากการอัพเกรดอากาศยานแล้ว กองทัพอากาศไทยยังเห็นความำสคัญของบุคลากร ที่ต้องปฏิบัติงานร่มกับอากาศยานทั้งนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้น ไปจนถึงช่างซ่อมบำรุง จึงได้มีการจัดอบรมหลักสูตรต่าง อาทิ
- ดำเนินการฝึกอบรม Difference Training สำหรับ นบ.พร้อมกำหนดหลักสูตรและคู่มือการฝึกบินให้กับ ทอ.
- ดำเนินการฝึกอบรม Maintenance Training สำหรับ จนท.สนับสนุนการบิน และ จนท.การซ่อมบำรุงอากาศยาน บ.ข.๑๘ ข/ค โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม่ (Modified or Replaced) รวมทั้งการฝึกอบรมให้เกิดความคุ้นเคย (Familiarization Course) ต่อระบบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วย


การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ทอ.ในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาด้านบุคลากรให้เท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต การถ่ายทอดเทคโนโลยีของอากาศยาน การฝึกศึกษาเพื่อให้สามารถดูแล และบำรุงรักษาอากาศยานได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ทอ.จะต้องสามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีของอากาศยาน ระบบอาวุธ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถพึ่งพาและพัฒนาได้ด้วยตนเองต่อไป.