ตัวแทน 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน นัดประชุมมอบหมายบทบาทในการทำหน้าที่ร่วมกับภาคประชาชน ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล พร้อมเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่เอื้อต่อ คสช.

บรรยากาศการประชุมร่วม 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านประจำสัปดาห์ มีบรรดาตัวแทนจากพรรคร่วม ทยอยเดินทางมาที่อาคารไทยซัมมิท อาทิ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย และนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ 

พันตำรวจเอกทวี กล่าวก่อนการประชุมถึงการเดินหน้าทำงานจะร่วมกันส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และผลักดันให้บ้านเมืองเดินหน้าเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยันจะทำหน้าที่การเมืองอย่างสร้างสรรค์ และอยากให้รัฐบาลนี้ทำงานอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม

ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่หัวหน้าคณะผู้ร่างฯ ระบุว่า ต้องทำภายใต้คำสั่ง คสช. นั้น แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างมาเพื่อรับใช้อำนาจ คสช. มากกว่าประชาชน หน้าที่หลักของพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในหลักของประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ในส่วนของ ส.ส. จะมีวิปทำงานควบคู่กันไป อาทิ เรื่องที่ไอลอว์ เสนอให้มีการยกเลิกคำสั่งของ คสช. 4-5 ด้าน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการริดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และคำสั่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของการรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พันตำรวจเอกทวี ระบุว่า ในที่ประชุมวันนี้ก็จะมีการหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาหารือด้วยเช่นกัน พร้อมยืนยันว่าที่ประชุมของคณะทำงานร่วมชุดนี้ไม่มีการครอบงำการทำงานจากพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่จะเป็นการมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้แต่ละพรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีส่วนร่วมกับภาคประชาชน เดินหน้าทำงานนอกสภาร่วมกับนักวิชาการในสาขาต่างๆ แก้ไขรัฐธรรมนูญ และตรวจสอบอำนาจรัฐอย่างจริงจัง.

...