จับตา คสช. จ่อใช้มาตรา 44 ยกเลิกประกาศและคำสั่งควบคุมสื่อทุกฉบับ หลังฝ่ายกฎหมายกำลังเร่งยกร่าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เตรียมยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. ที่ไม่จำเป็น ล่าสุด ฝ่ายกฎหมายของ คสช. กำลังเร่งยกร่างคำสั่งหัวหน้า คสช. เพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.ต่างๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้ ภายใน 1-2 วัน โดยใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. เพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. ทุกฉบับที่เกี่ยวกับการทำงานของสื่อ อาทิ

ประกาศ คสช.ฉบับที่ 97/2557 เรื่อง การห้ามเสนอข่าวสารที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคง ความลับของหน่วยราชการ ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง ผู้ใดฝ่าฝืนให้ระงับการจำหน่าย จ่าย แจก หรือเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการออกอากาศรายการดังกล่าวโดยทันที, ประกาศ คสช.ที่ 103 /2557 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คสช.ฉบับที่ 97/2557 โดยห้ามวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของ คสช. โดยเจตนาไม่สุจริตเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของ คสช. ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ, คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 (ข้อ5) ให้อำนาจเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอำนาจออกคำสั่งห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด, คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 41/2559 เรื่อง การกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

ทั้งนี้ รายงานแจ้งอีกว่า เร็วๆ นี้ จะมีการยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. โดยโอนคดีที่อยู่ศาลทหารไปอยู่ในศาลพลเรือน.