ไลฟ์สไตล์
100 year

เสมียนตราจังหวัด

ซี.12
4 พ.ค. 2562 05:01 น.
SHARE

ตำแหน่งเสมียนตราจังหวัดเป็นข้าราชการที่ทำหน้าที่ด้านการเงินการบัญชีของฝ่ายปกครองประจำจังหวัดต่างๆ

เมื่อไม่นานมานี้ ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งจำนวน 18 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัด ดังนี้

ข่าวแนะนำ

1.นางสุพัตรา ลอว์เรนส์ เสมียนตราอำเภอ กลุ่มงานบริหารงานปกครองที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รักษาการ เสมียนตราจังหวัดกาญจนบุรี 2.นางสุดา รัตนพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง รักษาการ เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี 3.นางสาวอารีรักษ์ ปัญญาไทย นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย รักษาการ เสมียนตราจังหวัดเชียงราย 4.นางอรอนงค์ ส้มแป้น นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต รักษาการ เสมียนตราจังหวัดภูเก็ต 5.นางสาวกานต์รวี ปะทักขินัง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินกองคลัง กรมการปกครอง รักษาการ เสมียนตราจังหวัดชัยนาท

6.นางวรรณภา วงศ์สุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง รักษาการ เสมียนตราจังหวัดกำแพงเพชร 7.นางยุวดี อังคณาวิบูลย์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบัญชีกองคลัง กรมการปกครอง รักษาการ เสมียนตราจังหวัดตราด 8.นางวนาสวรรค์ ทีปรักษพันธุ์ เสมียนตราอำเภอ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการ เสมียนตราจังหวัดราชบุรี 9.นางสาวฐิตาพร ชูมก เสมียนตราอำเภอ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการ เสมียนตราจังหวัดสุพรรณบุรี 10.นางพิชญ์สินิ สัมมานุช เสมียนตราอำเภอ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รักษาการ เสมียนตราจังหวัดเพชรบูรณ์

11.นางสาววิไล พูนชัย นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ รักษาการ เสมียนตราจังหวัดบึงกาฬ 12.นางพยอม ชมภูลาว เสมียนตราอำเภอ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รักษาการ เสมียนตราจังหวัดนนทบุรี 13.นางสาวธิรพา ทองล้วน เสมียนตราอำเภอ กลุ่มงานบริหารปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รักษาการ เสมียนตราจังหวัดหนองคาย 14.นางอำพร ผดุงกิจ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการ เสมียนตราจังหวัดแม่ฮ่องสอน 15.นางสาวรัชภรณ์ รัชตวัฒน์ธนกุล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง รักษาการ เสมียนตราจังหวัดสระแก้ว

16.นางเสาวภาคย์ อ่อนสิงห์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่ดมงานบริหารทั่วไป สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เป็นเสมียนตราจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17.นายวัชรพงศ์ คงมนต์ นายช่างไฟฟ้า ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 9 (จังหวัดสงขลา) กองการสื่อสาร กรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ศูนย์สื่อสาร กรมการปกครองเขต 12 (จังหวัดยะลา) เป็น นายช่างไฟฟ้า ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 11 (จังหวัดเพชรบุรี) กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 18.นายปรีชา วรพงศ์ปกรณ์ นายช่างไฟฟ้า ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กองการสื่อสาร กรมการปกครอง (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 2 (จังหวัดเชียงใหม่) กรมการปกครอง) เป็นนายช่างไฟฟ้า ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 2 (จังหวัดเชียงใหม่) กองการสื่อสาร กรมการปกครอง

อาจจะนำเสนอล่าช้าไปบ้างแต่เพื่อบันทึกไว้เป็นความชื่นชมสำหรับผู้กุมเงินงบประมาณของฝ่ายปกครองในแต่ละจังหวัด.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เสมียนตราจังหวัดข้าราชการการเงินการบัญชีฝ่ายปกครองประจำจังหวัดรายชื่อ เสมียนตราจังหวัดซี.12มุมข้าราชการราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13:29 น.