“พิชัย” ยัน ลดดีเซล ลิตรละ 5 บาท เบนซิน 3 บาท ทำได้จริง ชี้ ลดค่าครองชีพ ลดต้นทุนขนส่ง ฟื้นเศรษฐกิจ แนะ ใช้โอกาสนี้ ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน

วันที่ 5 มี.ค. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงาน ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) กล่าวว่า ตามที่ได้ประกาศลดราคาน้ำมันในเวทีหาเสียงของพรรค ทษช. ที่ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมานี้ ขอยืนยันว่า สามารถทำได้จริง และจะทำทันทีหากพรรค ทษช. ได้เป็นรัฐบาล โดยเชื่อว่า จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ทันที อีกทั้ง น้ำมันดีเซลยังเป็นต้นทุนของการขนส่งสินค้าของไทยที่ใช้รถบรรทุกเป็นหลัก การลดราคาน้ำมันดีเซลจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ช่วยทำให้ราคาสินค้าถูกลง และช่วยทำให้ต้นทุนสินค้าส่งออกลดลงด้วยจากที่การส่งออกติดลบหนักในเดือนมกราคม ทั้งนี้ เพราะในสมัยที่ตนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอยู่ที่ 100 กว่าเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 50-60 เหรียญสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลกลับอยู่ในระดับใกล้กัน ทั้งนี้เพราะมีการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในปัจจุบันสูงถึง 5.92 บาทต่อลิตร ในขณะที่สมัยรัฐบาลก่อนการปฏิวัติเก็บเพียงลิตรละ 0.005 บาท หรือ แทบไม่ได้เก็บเลย ดังนั้น การลดราคาน้ำมันดีเซลโดยลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน จึงสามารถทำได้ อีกทั้งยังสามารถลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น โดยยกเลิกค่าขนส่งจากสิงคโปร์มาไทยที่เป็นการเอาเปรียบประชาชน ทั้งที่ปัจจุบันไทยส่งนำ้มันที่กลั่นแล้วไปขายสิงคโปร์ และประเทศเพื่อนบ้านในราคาที่ถูกกว่าราคาหน้าโรงกลั่นที่คนไทยรับภาระกัน อีกทั้ง ค่าการตลาดที่สูงเกินจริง ซึ่งเมื่อลดส่วนต่างๆ ที่บอกมาแล้ว รวมถึงภาษีมูลค่าที่จะลดลงด้วย จะทำให้ลดราคาน้ำมันดีเซลได้ 5 บาท อย่างแน่นอน และ รัฐบาลยังมีรายได้จากภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลบางส่วนอยู่

...

"นอกจากนี้ การลดเบนซินแก๊สโซฮอล์ 3 บาท ก็สามารถทำได้ในลักษณะเดียวกัน แต่จะลดบางส่วนจากการลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน และลดราคาเอทานอลที่ผสมในแก๊สโซฮอล์ให้เท่ากับราคาเอทานอลในตลาดโลก ซึ่งเมื่อรวมกับการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์เพียงบางส่วน ก็จะสามารถลดได้ 3 บาท ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้อย่างมาก รัฐบาลหลังการเลือกตั้งสามารถทำได้ทันทีภายใน 1 เดือน หลังตั้งรัฐบาล โดยการลดราคาน้ำมันจะปรับลดในชนิดน้ำมันที่ประชาชนใช้เป็นหลัก ส่วนนำ้มันประเภทอื่น ที่อาจจะมีการสนับสนุนราคาอยู่ก็จะพิจารณาปรับตามควร ทั้งนี้หวังว่า รัฐบาลจะไม่ตัดหน้าเร่งลดราคาน้ำมันเสียก่อน เพราะที่ผ่านมา พอพรรคการเมืองเสนออะไร รัฐบาลที่ควรจะเป็นรัฐบาลรักษาการที่ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ แต่นี่กลับทำตรงข้ามและมักจะเอาเปรียบทำตัดหน้า เช่น พอมีการเสนอขึ้นค่าจ้างแรงงาน รัฐบาลก็เร่งขึ้นค่าจ้างแรงงาน และพอเสนอให้ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า 50% ใน 10 ปี รัฐบาล ก็ให้กรมสรรพสามิตลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าเหลือ 0% เป็นต้น ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมานี้ รัฐบาลเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นมาตลอด โดยไม่ได้นำเงินภาษีที่เก็บได้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนจึงลำบากกันอย่างมาก การลดราคาน้ำมันจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมาก และจะเป็นการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้ถูกต้องโดยยกเลิกเรื่องที่มีการเอาเปรียบประชาชนด้วย" นายพิชัย กล่าว.