ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สื่อมวลชนในการเลือกตั้ง

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 มี.ค. 2562 05:01 น.
  SHARE

  ในฤดูการเลือกตั้งครั้งนี้ มีเรื่องราวการใช้อำนาจรัฐที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน ที่สำคัญอย่างน้อย 2 ครั้ง กรณีแรกคือการที่ กสทช. สั่งปิดโทรทัศน์วอยซ์ทีวีเป็นเวลา 15 วัน แต่ศาลปกครองกลางเห็นว่าเป็นคำสั่งที่มิชอบ จึงสั่งยกเลิกไป กรณีที่สอง มีรายงานข่าวว่า คณะกรรมการองค์การสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท) สั่งปลดสองพิธีกรรายการดีเบตการเมือง

  หลายวันต่อมา กรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท ชี้แจงว่า ไม่ได้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปลดพิธีกรผู้ดำเนินรายการดีเบต ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่การเมืองใหม่” ตามที่เป็นข่าว เพียงแต่ว่าในการดีเบตครั้งต่อไป ในหัวข้อ “สวัสดิการรัฐฝันเฟื่องจริงหรือ” อาจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวเศรษฐกิจมาเป็นพิธีกร ส่วนสองพิธีกรเดิมจะกลับมาดำเนินรายการอีกในรายการดีเบตสองครั้งสุดท้าย

  รัฐธรรมนูญ 2560 และกฎหมายอื่นๆมีบทบัญญัติใหม่เกี่ยวกับนักการเมืองในหลายประเด็น จึงต้องระมัดระวังอย่าให้พลาด เช่น รัฐธรรมนูญห้ามนักการเมืองเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อ เป็นบุคคลต้องห้ามสมัคร ส.ส. ส่วน ส.ส.หรือ ส.ว.ที่ฝ่าฝืนต้องพ้นจากตำแหน่ง กฎหมายการเลือกตั้งห้ามผู้สมัครและพรรคการเมือง ไม่ให้โฆษณาหาเสียงทางวิทยุและทีวี เว้นแต่รายการ กกต.

  รัฐธรรมนูญถือว่าเสรีภาพสื่อมวลชน เป็นเสาหลักของระบอบประชาธิปไตย จึงมีบทบัญญัติห้ามนักการเมืองเป็นเจ้าของสื่อ ห้ามขัดขวาง หรือแทรกแซงการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน ผู้ฝ่าฝืนต้องพ้นจากตำแหน่ง แต่สื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทยเป็นของรัฐมาตั้งแต่เริ่มแรก จึงถือว่าเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล และถูกอำนาจรัฐแทรกแซงมาโดยตลอด จนกระทั่งประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540

  รัฐธรรมนูญ 2540 ฉบับประชาชน เป็นฉบับแรกที่ “ปลดแอก” สื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยให้ถือว่าคลื่นในการส่งวิทยุและโทรทัศน์ เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้มีองค์กรรัฐที่เป็นอิสระเป็นผู้จัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุและโทรทัศน์ ให้ข้าราชการหรือพนักงานรัฐในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ มีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานสื่อของเอกชน

  เสรีภาพสื่อมวลชนก็คือเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆบัญญัติไว้รวมกัน ไม่แยกเป็นเสรีภาพสื่อหรือประชาชน โดยใช้คำว่า “บุคคล” ย่อมมีเสรีภาพในการแสดง ความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา หรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น แต่รัฐธรรมนูญ 2560 แยกออกมาเขียนว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ “มีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็น”

  การเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการคืนอำนาจและประชาธิปไตย ให้ประชาชนเป็นครั้งแรกใน 5 ปี ประชาชนจึงต้องการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รอบด้าน รวมทั้งความคิดเห็นโดยสุจริตที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อประกอบการตัดสินใจจะเลือกใครหรือพรรคใด สื่อมวลชนจึงต้องมีเสรีภาพสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญ ในการปฏิบัติหน้าที่ นี่คือการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สื่อมวลชนการเลือกตั้งอำนาจรัฐสั่งปลดสองพิธีกรดีเบตการเมืองบทบรรณาธิการ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้