คสช.ไฟเขียว เปิดทางเลือกให้คนพิการ สามารถเลือกใช้สิทธิรักษาตัวได้ทั้งระบบประกันสังคม หรือใช้สิทธิบัตรทองแบบปีต่อปี และสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเห็นว่าสิทธิดังกล่าว ไม่ตอบรับความต้องการ 

วันที่ 24 ต.ค. เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม คสช. ว่า ที่ประชุมคสช. มีมติแก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 58/2559 เรื่องการรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม จากเดิมผู้พิการถือเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง แต่คำสั่งดังกล่าวให้สิทธิผู้พิการที่เข้าระบบการทำงานใช้สิทธิประกันสังคมได้ แต่มีการร้องเรียนเข้ามาว่า อยากมีทางเลือก เพราะผู้พิการที่ทำงานในระบบแล้ว แทนที่จะรักษาตัวตามระบบประกันสังคมได้อย่างเดียว เขาอยากเลือกได้ว่า จะใช้สิทธิรักษาตัวตามระบบประกันสังคม หรือใช้สิทธิบัตรทอง

ที่ประชุม คสช.จึงพิจารณาออกร่างคำสั่งดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถเลือกได้ว่า จะใช้สิทธิอะไรเพียงสิทธิเดียว แต่ถ้าเลือกไปแล้วรู้สึกว่าสิทธิดังกล่าวไม่ตอบรับความต้องการปีต่อไป สามารถเปลี่ยนแปลงได้