ไลฟ์สไตล์
100 year

รอง ผวจ.ใหม่

ซี.12
6 ต.ค. 2560 05:01 น.
SHARE


ข้าราชการมหาดไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด คราวนี้มี 42 ราย โดย 27 รายแรกมาจากกรมการปกครอง ดังนี้

1.ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นรอง ผวจ.กระบี่ 2.นายเธียรชัย พุทธรังษี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรอง ผวจ.อุบลราชธานี 3.นายภาสกร บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นรอง ผวจ.เชียงราย 4.นายศรัทธา คชพลายุกต์ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี เป็นรอง ผวจ.สุโขทัย 5.นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นรอง ผวจ.ราชบุรี 6.นายทวี เสริมภักดีกุล ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ เป็นรอง ผวจ.มหาสารคาม 7.นายสมเพชร สร้อยสระคู ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นรอง ผวจ.ยโสธร 8.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล ปลัดจังหวัดตราด เป็นรอง ผวจ.ระยอง 9.นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผอ.สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็นรอง ผวจ.ลำพูน 10.ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นรอง ผวจ.พะเยา 11.นายสนั่น พงษ์อักษร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรอง ผวจ.กาฬสินธุ์ 12.นายปราโมทย์ ธัญญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นรอง ผวจ.อุบลราชธานี 13.นายประเวศ ไทยประยูร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นรอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี

ข่าวแนะนำ

14.นายเวียงชัย แก้วพินิจ ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นรอง ผวจ.หนองบัวลำภู 15.นายศักระ กปิลกาญจน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นรอง ผวจ.สงขลา 16.นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผอ.สำนักกิจการความมั่นคงภายใน เป็นรอง ผวจ.นครราชสีมา 17.นายดำรงค์ สิริวิชยอิ่มวิเศษ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นรอง ผวจ.นครพนม 18.ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นรอง ผวจ.สุรินทร์ 19.นายสุเทพ วงษ์พานิช ปลัดจังหวัดชัยนาท เป็นรอง ผวจ.ระนอง 20.นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นรอง ผวจ.ลพบุรี 21.นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นรอง ผวจ.อ่างทอง 22.นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นรอง ผวจ.ปราจีนบุรี 23.นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นรอง ผวจ.ลำปาง 24.นายเจษฎา จิตรัตน์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นรอง ผวจ.ยะลา 25.นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นรอง ผวจ.ภูเก็ต 26.นายสุชาติ ทีคะสุข ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นรอง ผวจ.หนองคาย 27.นายประจวบ อาจารพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นรอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน

8 รายมาจาก สป.มท. คึือ 28.นายบำรุง รื่นบรรเทิง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นรอง ผวจ.พิษณุโลก 29.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผอ.กองการต่างประเทศ เป็นรอง ผวจ.ตรัง 30.นายพรเทพ ผ่องศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี เป็นรอง ผวจ.ระนอง 31.นายบวรศักดิ์ วานิช ผอ.สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นรอง ผวจ. กาญจนบุรี 32.นายวรพจน์ แววสิงห์งาม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรอง ผวจ.เพชรบูรณ์ 33.นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เป็นรอง ผวจ.สตูล 34.นายไพโรจน์ แก้วแดง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นรอง ผวจ.กำแพงเพชร 35.นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผอ.สำนักนโยบายและแผน เป็นรอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี

อีก 7 รายมาจากกรมอื่นๆใน มท. 36.นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ปภ. เป็นรอง ผวจ.กำแพงเพชร 37.นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผอ.กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ปภ. เป็นรอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ 38.นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น รอง ผวจ.สุรินทร์ 39.นายวันชัย จันทร์พร ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรอง ผวจ.พัทลุง 40.นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นรอง ผวจ.ตรัง 41.นายสาคร รุ่งเรือง ผู้ตรวจราชการกรม กรมที่ดิน เป็นรอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน 42.นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นรอง ผวจ.ภูเก็ต

ทั้งหมดนี้เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกข้าราชการมุมข้าราชการซี.12

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:03 น.