ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  จะนะเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ศอ.บต.มุ่งดับไฟใต้-แก้จน-คนมีงาน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์8 ส.ค. 2563 07:01 น.
  SHARE

  (ภาพ : จุดชมวิวทะเลหมอก “สกายวอล์ก ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง” สถานที่ท่องเที่ยวและแลนด์มาร์กใหม่ของ อ.เบตง จ.ยะลา.)

  ก่อนที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะดำเนินการ “ขับเคลื่อน” เมืองต้นแบบที่ 4 หรือ “เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น

  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเมืองต้นแบบอยู่แล้ว 3 แห่ง คือ เมืองต้นแบบที่ 1 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร” ปัจจุบันมีกลุ่มทุนจากประเทศจีน เข้ามาตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น โรงงานแปรรูปทุเรียน เป็นต้น

  พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมการดำเนินกิจการของโรงงานแปรรูปทุเรียนในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา บริษัท ม่านกู่หวาง ฟู๊ด แหล่งเผยแพร่ผลผลิตชาวบ้านในจังหวัดชายแดนใต้ส่งไปขายจีน.
  พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมการดำเนินกิจการของโรงงานแปรรูปทุเรียนในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา บริษัท ม่านกู่หวาง ฟู๊ด แหล่งเผยแพร่ผลผลิตชาวบ้านในจังหวัดชายแดนใต้ส่งไปขายจีน.

  เมืองต้นแบบที่ 2 อ.เบตง จ.ยะลา “เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” มีการพัฒนา อาทิ ก่อสร้างสนามบินเบตง การสร้าง “สกายวอล์ก” ชมทะเลหมอกที่อัยเยอร์เวง แหล่งท่องเที่ยวบ้านนากอ เป็นต้น

  โดยเมืองต้นแบบทั้ง 2 แห่ง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่อย่างน่าพอใจ รวมทั้งมีการ “ต่อยอด” การค้า การลงทุนเช่น โฮมสเตย์ของชาวบ้าน การขายสินค้า อาหาร และบริการรถรับจ้าง

  เยาวชนอำเภอจะนะ จ.สงขลา ยื่นหนังสือผ่านผู้แทนถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร หนุนเดินหน้าโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา พลิกชีวิตคนชายแดนใต้.
  เยาวชนอำเภอจะนะ จ.สงขลา ยื่นหนังสือผ่านผู้แทนถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร หนุนเดินหน้าโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา พลิกชีวิตคนชายแดนใต้.

  ส่วน เมืองต้นแบบที่ 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส “เมืองต้นแบบการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ” เน้นสนับสนุนการลงทุนการส่งออกและธุรกิจระหว่างประเทศ

  ขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งโครงการคลังสินค้าเพื่อการส่งออก ที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟจาก สุไหงโกลก กับ มาเลเซีย การพัฒนาด่านศุลกากร 3 ด่านคือ ด่านสุไหงโก-ลก, ตากใบ และบูเก๊ะตา เพื่อให้เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวของการค้าชายแดน

  พล ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับด่านชายแดนไทยและมาเลเซีย หารือการพัฒนาการค้าชายแดน ที่ สกญ.ณ เมืองโกตาบารู มาเลเซีย.
  พล ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับด่านชายแดนไทยและมาเลเซีย หารือการพัฒนาการค้าชายแดน ที่ สกญ.ณ เมืองโกตาบารู มาเลเซีย.

  เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา จึงเป็นเมืองสุดท้าย ในนโยบายการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ “สอดรับ” กับปัญหาข้อเท็จจริงที่เห็นได้ชัดเจนว่า การจะให้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “วนเวียน” ในวิถีเดิมๆ ไม่อาจจะทำให้เกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในการดำรงชีวิตได้อีกต่อไป

  ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การว่างงาน ในยามปกติ ประชาชนจะออกไปทำงานรับจ้างใน มาเลเซีย 100,000-150,000 คนและยังมีคนว่างงานในพื้นที่อีกไม่ต่ำกว่า 100,000 คน

  ขณะที่ตัวเลขผู้สำเร็จการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 75,000 คนต่อปี ถ้าไม่มีการออกแบบให้มีเมืองต้นแบบใน 4 จังหวัด จะหางานที่ไหนรองรับคนเหล่านี้

  การดำเนินการ “เมืองต้นแบบที่ 4” อ.จะนะ ทาง ศอ.บต.ได้เข้ามาสร้างขบวนการสร้างความเข้าใจให้คนในพื้นที่รับรู้ถึงความเป็นมาของโครงการ เปิดโอกาสในการสร้างงาน สร้างเงินและสร้างอนาคตให้เกิดขึ้น

  ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ชี้แจงกับประชาชน.
  ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ชี้แจงกับประชาชน.

  แต่ก็ยังมีชาวประมงพื้นบ้านบางส่วนไม่เห็นด้วย เพราะถูกคนบางกลุ่มให้ข้อมูลผิดๆในทำนองว่า การเข้ามาของอุตสาหกรรม จะทำให้อาชีพประมงพื้นบ้าน “หายนะ”

  โดยข้อเท็จจริงแล้ว ศอ.บต. ได้ดำเนินการจัดงบประมาณในการก่อสร้างท่าเรือประมงพื้นบ้านถาวร ซึ่งปัจจุบันไม่มีท่าเทียบเรือในการขนส่งสัตว์น้ำ

  รวมทั้งสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้านขึ้น เพื่อรวมกลุ่มแปรรูปเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ ซึ่งศอ.บต.ทำได้ผลมาแล้วในหลายพื้นที่ เช่นที่ อ.สายบุรี, อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็นต้น

  ศอ.บต.พบบัณฑิตอาสา 139 รายในพื้นที่ อ.จะนะ สร้างความเข้าใจเมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ.
  ศอ.บต.พบบัณฑิตอาสา 139 รายในพื้นที่ อ.จะนะ สร้างความเข้าใจเมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ.

  ในส่วนของเกษตรกร ทาง ศอ.บต.ได้ร่วมกับ กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจ เพื่อออกเอกสารสิทธิให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ดิน ทั้งที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินเขตห้ามล่า ที่ดินเขตป่าสงวน ที่ดินทุ่งสงวนสัตว์ ซึ่งมีจำนวนมาก และกลายเป็นปัญหาเรื้อรังมานานกว่า 60 ปี

  เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจว่าจะได้รับเอกสารสิทธิ์และไม่ถูกรัฐยึดที่คืนอย่างที่คนบางกลุ่มปลุกปั่น พร้อมกันนี้ ศอ.บต. ยังได้ผลักดัน โครงการ “ตำบลสันติสุข” ในการพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่ม การต่อยอด ในโครงการต่างๆ ที่ชาวบ้านดำเนินการ เพื่อ “เติมเต็ม” ให้กับคนในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ

  รวมทั้งมีการประชุมผู้บริหารโรงพยาบาลในพื้นที่ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ที่อยู่ในโซน “สีแดง” คือ จะนะ, เทพา, สะบ้าย้อย และนาทวี เพื่อทำนโยบายสาธารณสุขร่วมกัน คือการจัดตั้ง โรงพยาบาลศูนย์ที่ อ.จะนะ เพื่อให้บริการคนใน 4 อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางมายัง รพ.หาดใหญ่ที่เป็น รพ.ศูนย์เพียงแห่งเดียวของ จ.สงขลา

  เวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 3 ตำบล ใน อ.จะนะ ที่ ร.ร.จะนะวิทยา เมื่อวันที่ 11 ก.ค.
  เวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 3 ตำบล ใน อ.จะนะ ที่ ร.ร.จะนะวิทยา เมื่อวันที่ 11 ก.ค.

  นอกจากนี้ ยังได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใน 4 อำเภอ อันเป็นที่ตั้งวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเทคนิค และอาชีวะ ได้พบกับกลุ่มผู้ลงทุน เพื่อวางแผนผลิตนักศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งคาดว่าต้องใช้แรงงานไม่น้อยกว่า 100,000 คน

  ที่สำคัญสุดคือเป็นการ “ยุติ” ปัญหาการก่อการร้าย ซึ่งในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบประมาณไปแล้วถึง 300,000 ล้านในการดับไฟใต้ แต่ยังไม่สำเร็จ ดังนั้น การตัดสินใจใช้ การ “พัฒนา” จึงเป็นทางออกสุดท้ายใน การ “ยุติ” ปัญหาไฟใต้ ที่ชัดเจนที่สุด

  พล.ร.ต.สมเกียรติ เลขาธิการ ศอ.บต. ตรวจเยี่ยมสนามบินเบตง.
  พล.ร.ต.สมเกียรติ เลขาธิการ ศอ.บต. ตรวจเยี่ยมสนามบินเบตง.

  ถึงเวลาแล้วที่คนในพื้นที่จะต้องตัดสินใจว่า จะมาร่วมกันเขียน “ประวัติศาสตร์หน้าใหม่” ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกันกับทุกภาคส่วนหรือยัง.

  สมพร หาญณรงค์ รายงาน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สมพร หาญณรงค์ชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาข่าววันนี้

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 05:06 น.