เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 เม.ย. ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี พ.ต.ชอบ เพ็งเหมือน ทหารหัวหน้ายุทธการและเคลื่อนที่เร็วกองพลพัฒนาที่ 1 พร้อมด้วยตำรวจ ปคม. เอ็นจีโอ สหวิชาชีพพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจำนวน 19 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 5 คน มาจากบริษัทแห่งหนึ่งใน ต.โคกหม้อ อ.เมือง ราชบุรี ที่ถูกนายหน้าพาเร่ไปทำงานมาแล้วในหลายจังหวัด พร้อมยึดหนังสือเดินทางไว้ให้อยู่แต่ในโรงงาน อีกทั้งยังอ้างว่าไม่ได้รับค่าจ้าง และยังถูกข่มขู่จากนายหน้า

ด้าน MR.Andy Hall ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (เอ็นจีโอ) กล่าวว่า มีแรงงานต่างด้าว 2 คน ได้หลบหนีออกไป แจ้งกับเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ จากนั้น ได้ประสานไปยังกรมการจัดหางาน นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พบกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมดอยู่ในโรงงานดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่าเป็นแรงงานเข้ามาโดยถูกกฎหมาย แต่ขบวนการนำเข้ามีปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง ที่แรงงานกลุ่มนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายการค้ามนุษย์

อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า แรงงานดังกล่าวมีการนำเข้ามาอย่างถูกต้อง แต่เมื่อเข้ามาแล้วไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งมีอยู่หลายรายกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ โดยการจัดบริษัทนายหน้าหรือที่เป็นตัวแทนที่นำเข้ามาที่ไม่ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างทำให้ลูกจ้างเหล่านี้ไม่ได้รับเงินและสิทธิทางกฎหมายที่สำคัญถูกยึดหนังสือเดินทาง เอกสารใบอนุญาตทำงานต่างๆ ทำให้ขาดเสรีภาพไม่สามารถที่จะไปไหนได้ ซึ่งจะต้องสอบสวนว่าดำเนินคดีเรื่องการค้ามนุษย์ได้หรือไม่ ทั้งนี้ ภายใน 7 วัน จะสอบสวนผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป.

...