นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถอดรองเท้าถือเดินลุยน้ำท่วมในพื้นที่เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นทะลักไหลเข้าท่วมพื้นที่ร้านค้า และบ้านเรือน ระดับน้ำเฉลี่ย 10-20 ซม. นักท่องเที่ยวไม่ท้อเดินเที่ยวชมวิถีชาวบ้านกันอย่างสนุกสนาน.